Cursus Manager aan het stuur: omgaan met complexe personele situaties

Deze cursus is bedoeld voor leidinggevenden en sluit aan op de cursus ‘Transparant leidinggeven: omgaan met disfunctioneren’. De manager beschikt over de basisvaardigheden om onvoldoende functioneren van een medewerker effectief aan te pakken. De praktijk kan weerbarstig zijn, vooral bij samenloop van functioneringsproblemen, een moeizame karakterstructuur van de medewerker, een lastige privé-situatie, frequent ziekteverzuim, etc. Hierdoor is het soms lastig het juiste spoor te bepalen, rechtspositionele instrumenten effectief in te zetten en een strategie te bepalen gericht op het bereiken van een optimaal resultaat. In een crisissituatie wordt de medewerker dan maar aangeraden dat hij zich ziek moet melden. Of de leidinggevende hoopt dat door inschakeling van een psycholoog of bedrijfsarts de oplossing nabij komt.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze

Cursusdetails

Prijs
Afhankelijk van opzet en groepsgrootte.
Aantal deelnemers
Maximaal 12
Docenten

Inhoud

De cursus is opgebouwd rond twee medewerkers met de nodige complicaties. Aan de hand van herkenbare voorbeelden oefen je in het analyseren van de situatie. Welke hulpmiddelen biedt de rechtspositieregeling? Samen met de andere deelnemers bepaal je de strategie om een lastige kwestie tot een haalbaar resultaat te brengen.

Na afloop van de cursus:

 • ben je in staat om een gecompliceerde casus te analyseren;
 • ben je je bewust van rechtspositionele instrumenten die u kunt inzetten;
 • kun je een strategie formuleren met de bijpassende rechtspositionele maatregelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden en wordt incompany verzorgd, bijvoorbeeld in aansluiting op de training 'Transparant leidinggeven:omgaan met disfunctioneren' of als verdiepingscursus voor managers die meer willen weten van hun rechtspositionele bevoegdheden.

Programma

De inhoud komt in overleg met u tot stand. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Welke belangrijke rechtspositionele bevoegdheden heeft een werkgever
 • Hoe analyseer je een lastige personele kwestie
 • Hoe bepaal je een haalbaar resultaat en wat zijn toepasbare strategieën
 • Randvoorwaarden bij inschakeling van externe deskundigen

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren juridisch adviseur met ruime leidinggevende ervaring, partner van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. Op praktische en rechtspositioneel verantwoorde wijze wordt besproken hoe een leidinggevende een gecompliceerde personele situatie tegemoet kan treden. De cursus is opgehangen aan twee casussen, waarbij voldoende gelegenheid bestaat eigen ervaringen in te brengen.

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media