mr. Natasja Fokke

mr. Natasja Fokke

In mijn functie als jurist bestuurs- en omgevingsrecht probeer ik altijd zo veel mogelijk praktisch te blijven. Ik bedenk graag creatieve juridische oplossingen, waarbij het doel van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk gediend wordt. Dit betekent dat ik vaak verder kijk dan mijn eigen rechtsgebied.

Omdat in ons vak emoties van mensen en de relaties tussen partijen vaak belangrijke factoren zijn om een vraagstuk tot een bevredigend einde te brengen, vraag ik, als dat nodig is, door naar de vraag achter de vraag en een vleugje humor op zijn tijd mag wat mij betreft niet ontbreken. Ik houd dus van een vrij persoonlijke en no-nonsens aanpak. 

Ik ben momenteel volop bezig met de komst van de Omgevingswet en welke gevolgen deze wet heeft voor onze opdrachtgevers. Verder adviseer ik over onderwerpen die betrekking hebben op planschade en nadeelcompensatie, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Met name de transitie naar duurzaamheid heeft mijn bijzondere aandacht. 

Loopbaan

Voordat ik per 1 oktober 2022 bij Vijverberg kwam werken heb ik ongeveer 10 jaar als jurist (zzp) gewerkt bij diverse grote en kleine gemeenten, waarbij allerlei soorten dossiers mijn bureau vonden. Ik heb mee mogen werken aan bouw-/aanlegprojecten en een uiteenlopende hoeveelheid handhavingszaken. Ik heb geadviseerd in subsidierecht zaken, over een breed scala aan omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen, in staatssteundossiers, in zaken betreffende de Algemene Plaatselijke Verordening, en in veel planschade- en nadeelcompensatiezaken. Stuk voor stuk dossiers die de fysieke leefomgeving raakten. Ik heb verweer gevoerd in bezwaarprocedures en in rechte namens partijen opgetreden. Door mijn werk in grote projecten (o.a. Betuweroute en HSL-Zuid) beschik ik inmiddels over een redelijke hoeveelheid technische kennis (voor een jurist!). 

Begin 2023 heb ik een gecertificeerde coachopleiding afgerond. Dat heeft me veel geleerd over het gedrag van mensen in het algemeen en van mezelf in het bijzonder. Welke patronen hebben wij als mensen ons eigen gemaakt en hoe deze soms belemmerend kunnen werken, is in de opleiding een terugkerend thema. Zeer interessant en behulpzaam in mijn dagelijkse juridische praktijk. 

Juridisch adviseur