mr. Mikel Remmerswaal

Mikel Remmerswaal

Sinds oktober 2021 ben ik verbonden als jurist aan Vijverberg Advocaten & Adviseurs binnen het team bestuursrecht. Ik ben begonnen als studentmedewerker en ben met plezier gestart als jurist bestuursrecht in 2022. Met een creatieve blik zoek ik oplossingen voor bestuursrechtelijke vraagstukken van onder meer gemeenten. Door het geven van heldere antwoorden en adviezen help ik graag met het zoeken naar praktische oplossingen.

Bij Vijverberg krijg ik de ruimte om het meeste uit mijzelf te halen door te groeien en daarnaast academisch actief te kunnen blijven. Het afwisselende werk en de mogelijkheid om kennis over te dragen maken het werk bijzonder enerverend. Binnen het team is bovendien genoeg tijd om te discussiëren, zij het over persoonlijke vraagstukken of juist over boeiende rechtsontwikkelingen. Zo vind ik de ontwikkeling van maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER) en de digitalisering van de rechtspraktijk bijzonder interessante onderwerpen.

Loopbaan

De bachelor Rechtsgeleerdheid, de master Staats- en bestuursrecht en de master Toga aan de Maas heb ik gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heb ik ook nog de bachelor Filosofie (van een Bepaald Wetenschapsgebied, variant rechtsgeleerdheid) afgerond op deze universiteit. Tijdens mijn studie heb ik verschillende nevenactiviteiten ondernomen. Zo heb ik in 2019 de Nationale Pleitmarathon gewonnen en ben ik daarna tot 2022 voorzitter geweest van de hieraan verbonden stichting. Ook heb ik stage gelopen bij een klein en groot advocatenkantoor. Voorts heb ik nog kleinere activiteiten ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn mijn deelnames aan het Honourscollege aan bovenstaande universiteit, de SummerCourt georganiseerd in samenwerking met de Rechtspraak en verschillende trainingen en projecten.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan zang en theater. Ik heb circa 15 jaar theaterervaring. Deze ervaring komt goed van pas bij het pleiten en onderhandelen, omdat ook non-verbale communicatie van groot belang is in het contact met de wederpartij en de rechter. 

Juridisch adviseur