mr. Annet van Soest

mr. Annet van Soest

Vanuit een brede bestuursrechtelijke achtergrond ben ik me steeds meer gaan specialiseren in het subsidierecht en privacyrecht. Ik adviseer opdrachtgevers in lastige dossiers en vertegenwoordig hen zo nodig in bezwaar- en beroepsprocedures. Ik word vaak betrokken bij het opstellen of toetsen van regelgeving en privacydocumenten.

Ik houd ervan om in multidisciplinair verband regelingen tot stand te brengen waarin een goede vertaling van het beleid is vastgelegd en die goed zijn afgestemd op de feitelijke praktijk. Het privacyrecht vind ik bijzonder interessant vanwege de vraagtekens die we tegenwoordig zetten bij het verwerken van persoonsgegevens, waar we voorheen niet over nadachten. Het blijft de kunst het evenwicht te bewaren tussen de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer en een werkbare praktijk. Daarnaast heb ik veel plezier in het delen van mijn kennis en ervaring tijdens de cursussen die ik verzorg voor juristen en niet-juisten. Het is vooral een uitdaging om niet-juristen te laten ervaren dat een juridisch kader een makkelijk hulpmiddel kan zijn bij het werk en niet een overbodige last.

Loopbaan

In 1987 studeerde ik af aan de Universiteit van Leiden, afstudeerrichting Staats- en administratief recht. Mijn scriptie ging over de mogelijkheden die de overheid heeft om kosten voor ruimtelijke voorzieningen te verhalen. Na de universiteit ging ik aan de slag bij het Instituut voor Bouwrecht, waar ik onderzoek deed naar de gevolgen van de - destijds nieuwe - Woningwet voor de praktijk. Om meer zicht te krijgen op die praktijk maakte ik de overstap naar de gemeente Lisse en vervolgens de gemeente Zandvoort. Ik werkte daar als jurist en hoofd juridische zaken. Vanuit die functies kreeg ik allerlei zaken op verschillende rechtsgebieden op mijn bordje. Je kon het zo gek niet bedenken of het kwam voorbij: is het mogelijk om het luiden van de kerkklok aan banden te leggen vanwege geluidsoverlast, kunnen we een vergunninghouder verplichten elders een standplaats in te nemen zonder kostenvergoeding, kunnen we een besluit de jaarrekening niet vast te stellen voordragen voor vernietiging? De praktijk bleek en blijkt ook nu nog, weerbarstiger dan de theorie!

Zelfstandig adviseur