Nieuwe publicatie | Eenzijdige afschaffing jubileumregeling, kan dat zomaar?

Er is weer een nieuwe Vijverberg publicatie verschenen: Eenzijdige afschaffing jubileumregeling, kan dat zomaar? 

In de arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen dat een werknemer zowel bij een 25- als een 40-jarig dienstverband een jubileumuitkering ontvangt die gelijk is aan een maandsalaris.

Vanwege slechte bedrijfsresultaten stelt de werkgever voor de jubileumuitkering af te schaffen. De centrale ondernemingsraad stemt echter niet in met de voorgestelde afschaffing. De werkgever vindt dat hij toch een zwaarwegend belang heeft bij de afschaffing en besluit de jubileumuitkering eenzijdig met ingang van 1 januari 2017 te beëindigen. Drie werknemers zijn het hier niet mee eens en stappen naar de rechter. 

Lees in onze publicatie hoe dit afloopt.