Nieuwe publicatie | Nevenwerkzaamheden: een verbod op een verbod

Er is weer een nieuwe Vijverberg publicatie verschenen: Nevenwerkzaamheden: een verbod op een verbod

Sinds 1 augustus 2022 staat artikel 7:653a in het Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling verbiedt een verbod of beperking op het verrichten van nevenwerkzaamheden, tenzij daar een objectieve reden voor is. Zo’n verbod of beperking kan in de cao staan, maar ook in het personeelshandboek, de gedragscode of de arbeidsovereenkomst.

In deze publicatie leggen wij uit hoe werkgevers met dit verbod moeten omgaan en wat dit betekent voor een nevenwerkzaamhedenbeding dat voor 1 augustus 2022 al bestond.