Nieuwe publicatie | Arbeidsrechtelijke aspecten van hybride werken: deel 2

Er staat weer een nieuwe Vijverberg Publicatie online: Arbeidsrechtelijke aspecten van hybride werken: deel 2. In dit deel gaan we specifiek in op de rol van de medezeggenschap bij hybride werken. 

In deel 1 van deze publicatiereeks stonden de mogelijkheid tot wijziging van de arbeidsplaats, het arbobeleid, ziekte en ontslag en privacy en controle in het kader van hybride werken centraal. In deel 2 staan de medezeggenschapsrechtelijke aspecten van hybride werken centraal. Wij adviseren duidelijke afspraken met werknemers te maken en deze vast te leggen in een regeling of (hybride) werkbeleid. Het is daarbij van belang, alvorens een dergelijke regeling in te voeren, daar waar nodig advies of instemming te vragen aan de ondernemingsraad of (indien van toepassing) de personeelsvertegenwoordiging. 

In de volgende en laatste publicatie in deze reeks staat internationaal hybride werken centraal. 

Lees hier verder >