Evenementenvergunningen festivals onder druk

Het festivalseizoen is weer volop bezig! Leuk voor de bezoekers, maar niet altijd goed voor de omgeving of prettig voor omwonenden. Het gebeurt dan ook regelmatig dat de rechter wordt gevraagd zich over evenementenvergunningen uit te spreken. De afgelopen weken kwamen onder andere de vergunningen voor festival Appelpop in Tiel en festival Psy-Fi in Leeuwarden op het bureau van de rechter. Goed nieuws voor de één, slecht nieuws voor de ander. In dit nieuwsbericht geven wij een kort overzicht.

Goed nieuws voor de organisatie van Appelpop…

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland heeft op 24 augustus 2022 een uitspraak gedaan over de evenementenvergunning die is verleend aan het festival Appelpop dat op 9 en 10 september 2022 plaatsvindt in Tiel (ECLI:NL:RBGEL:2022:5010). Een omwonende burger maakt bezwaar tegen de vergunning en verzoekt de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te nemen. Volgens de verzoeker vindt het evenement plaats in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied en bevindt één van de podia zich op 20 meter afstand van zijn woning, waardoor hij hiervan geluidsoverlast zal ondervinden. Daarnaast zullen in de nacht van 10 op 11 september 2022 de podia worden afgebroken, hetgeen voor lawaai zal zorgen. Het gaat de man niet om het afgelasten van het hele festival, maar vooral om de geluidsoverlast van het betreffende podium.

De burgemeester voert aan dat het festival al plaatsvond voordat het gebied werd aangewezen als Natura 2000-gebied en daarom geen sprake is van een ‘nieuw project’. De afgelopen jaren is er slechts één klacht geweest waardoor de burgemeester geen aanleiding heeft gezien om geluidsvoorschriften aan het festival op te leggen. Het festival zelf is naar aanleiding van de zienswijze van de omwonende burger met hem in gesprek gegaan. De organisatie gaat een geluidsscherm plaatsen tussen zijn woning en het podium, zal de geluidsboxen enkel op het publiek richten en zorgt ervoor dat bij het afbreken van het festival niet zal worden gestart bij de woning van de verzoeker. 

Volgens de voorzieningenrechter heeft de burgemeester de belangen van de organisatie van Appelpop en de bezoekers terecht zwaarder laten wegen dan het belang van de omwonende burger. Het festival mag op 9 en 10 september 2022 dus doorgaan. Ook de organisatie van het Lente Kabinet Festival in natuurgebied Het Twiske kon opgelucht adem halen. Het festival mocht doorgaan op 4 en 5 juni 2022. De Stichting Hart voor Het Twiske wilde de vergunningen schorsen vanwege mogelijke natuurschade. De rechter wees de verzoeken echter af: het festival zou niet tot een ontoelaatbare stikstofneerslag leiden in het Natura 2000-gebied. Er werden alleen machines met beperkte uitstoot gebruikt en de gebieden buiten Het Twiske zouden niet aangetast worden. Ook de broedvogels worden door het festival niet verstoord (ECLI:NL:RBNHO:2022:5110 en ECLI:NLRBNJO:2022:5112). 

…maar slecht nieuws voor de organisatie van PsyFi

Heel anders is het gelopen voor het muziek- en kunstfestival Psy-Fi dat op 14 tot 18 september 2022 in Leeuwarden niet door zal gaan. De rechtbank Noord-Nederland heeft op 19 augustus 2022 drie uitspraken gedaan in beroepen van een bewoner, de Stichting Groene Ster Duurzaam en Psy-Fi zelf. De beroepen zien op een lachgasverbod (ECLI:NL:RBNNE:2022:2984), de procedure (ECLI:NL:RBNNE:2022:2985) en de geluidsontheffing (ECLI:NL:RBNNE:2022:2989). 

Psy-Fi had beroep ingesteld tegen het voorschrift in de vergunning dat geen lachgas mocht worden verkocht. Volgens de rechter heeft de burgemeester hierin een bepaalde beleidsvrijheid en ziet de rechtbank geen grond dat de burgemeester dit voorschrift niet had mogen opnemen. Volgens de Stichting Groene Ster Duurzaam had het college na een nieuwe aanvraag een nieuw ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Nu dat niet is gedaan is de mogelijkheid onthouden een zienswijze in te dienen. De rechter volgt dit standpunt: de procedure is niet goed gevolgd. Een omwonende burger had dan weer beroep ingesteld wegens de geluidsontheffing. Volgens de rechter is voor het festival een onjuist geluidsspectrum toegepast en is de voorgeschreven handhaving te beperkt. Al met al betekent dit dat de rechter de evenementenvergunning vernietigt, enerzijds vanwege het niet volgen van de procedure en anderzijds vanwege de beperkte maatregelen omtrent geluidsbelasting. De organisatie van Psy-Fi lijkt zich reeds te berusten in het feit dat het festival niet doorgaat. Ook de gemeente verwacht niks aan de uitspraak van de rechter te kunnen doen.

Vijverberg kan u helpen

Heeft u ondersteuning nodig bij het beoordelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning, of wenst u juist op te komen tegen het verlenen van een vergunning, neem dan contact met ons op. Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft specialisten in dienst die u graag bijstaan. Mail of bel ons voor de mogelijkheden: 079 - 3631919.