Nieuwe publicatie | Vordering betaling subsidie op grond van overeenkomst: bestuursrecht of privaatrecht?

Vijverberger mr. Annet van Soest heeft een nieuwe publicatie geschreven: Vordering betaling subsidie op grond van overeenkomst: bestuursrecht of privaatrecht?

Tussen Deltaplein Ontwikkeling B.V. (hierna: Deltaplein) en gemeente Voorschoten is een Realisatieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het Deltaplein. Deltaplein wil dat de gemeente Voorschoten de financiële vergoeding zoals afgesproken in die Realisatieovereenkomst en handelsrente betaalt. Deltaplein stelt verschillende vorderingen in bij de burgerlijke rechter, die zich vervolgens afvraagt of hij wel bevoegd is. Is de realisatieovereenkomst een bevoegdhedenovereenkomst, zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor de gemeente van bestuursrechtelijke aard en gaat de vordering over deze verplichtingen? Zo ja, dan moet Deltaplein de bestuursrechtelijke weg bewandelen.

Lees verder in onze nieuwe publicatie!