Geen schijnconstructie, maar reële uitzendovereenkomst

In een recente uitspraak (ECLI:NL:RBNHO:2021:6781) oordeelde de rechtbank Noord-Holland over de vraag of sprake was van een schijnconstructie, toen een medewerker van een luchtvaartbedrijf aansluitend aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd ingeleend door dit bedrijf via een uitzendbureau. De kantonrechter kwam tot het oordeel dat er geen sprake was van een schijnconstructie, maar van een reële uitzendovereenkomst. Samenvattend licht de kantonrechter dat als volgt toe.

De medewerker is na het aangaan van de uitzendovereenkomst in dezelfde functie bij het luchtvaarbedrijf tewerkgesteld en is ook dezelfde werkzaamheden blijven verrichten. De relatie tussen de medewerker en de voormalig werkgever is wel materieel gewijzigd, omdat de medewerker ook voor een ander luchtvaartbedrijf werkzaamheden verrichtte. Tussen de medewerker en het uitzendbureau was sprake van een reële uitzendovereenkomst; het uitzendbureau was daardoor niet alleen een ‘contractueel verlengstuk’. Dat de leiding en toezicht en de afstemming over de werktijden bij het luchtvaarbedrijf lagen, is volgens de kantonrechter inherent aan een uitzendrelatie. De werkgeverstaken die behoren bij een uitzendbureau (bijvoorbeeld het betalen van loon en verzenden van de salarisstroken) werden door het uitzendbureau uitgevoerd.

Het was duidelijk dat het luchtvaartbedrijf geen nieuw vast personeel aan wilde nemen. In overleg met de medewerker is gezocht naar een oplossing zodat hij zijn werkzaamheden kon blijven verrichten. Het initiatief voor het aangaan van de uitzendrelatie is zeker niet alleen van het luchtvaartbedrijf gekomen en de constructie heeft met medeweten van en instemming met de medewerker plaatsgevonden.

Volgens de kantonrechter is voldoende vast komen te staan dat het luchtvaartbedrijf een legitiem belang had om de tijdelijke arbeidsovereenkomst op te laten volgen door een uitzendovereenkomst. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat behoefte bestond aan een flexibele schil vanwege een sterk fluctuerend werkaanbod. De functie die de werknemer uitvoerde is een functie die naar haar aard door ingeleend personeel kan worden uitgeoefend. Ook heeft het luchtvaartbedrijf sindsdien geen vast personeel meer aangenomen. Kortom; voldoende aannemelijk is geworden dat er sprake was van een reële uitzendconstructie en geen schijnconstructie.