Gemeente betrekt terecht second opinion in besluitvorming

Een oud-wethouder ontvangt naast zijn deeltijdwethouderschap elders een wachtgelduitkering op grond van de APPA. Hij stelt dat hij op grond van de APPA ook een aanvullende uitkering zou moeten krijgen vanwege algemene invaliditeit. Het college twijfelt aan de uitkomst van dit medisch onderzoek en vraagt een second opinion aan. De second opinion heeft tot resultaat dat de oud-wethouder geen aanvullende uitkering krijgt. De Centrale Raad oordeelt dat er geen enkele rechtsregel is die zich er tegen verzet een tweede onderzoek te laten uitvoeren. De uitkomst van dit tweede onderzoek mocht het college gebruiken bij de besluitvorming. 

Naar de volledige uitspraak (ECI:NL:CRVB:2021:55)