Nieuwe publicatie | In stand houden slapend dienstverband toch slecht werkgeverschap?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: In stand houden slapend dienstverband toch slecht werkgeverschap?

Op 29 juli jl. oordeelde de Kantonrechter Gelderland dat het niet opzeggen door de werkgever van de arbeidsovereenkomst met een blijvend arbeidsongeschikte werknemer en de weigering de transitievergoeding van ruim € 45.000 uit te betalen in strijd is met goed werkgeverschap. Volgens inmiddels vaste rechtspraak levert het slapend houden van een arbeidsovereenkomst echter géén aanspraak op een transitievergoeding op. Hoe komt de kantonrechter dan tot zijn oordeel? Lees dit in onze nieuwe publicatie.