Nieuwe publicatie | Onenigheid bij een gemeenschappelijke regeling, wat kun je doen?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Onenigheid bij een gemeenschappelijke regeling, wat kun je doen? In een samenwerkingsverband, zoals een gemeenschappelijke regeling, los je geschillen bij voorkeur in overleg op. Voor situaties waarin die gezamenlijke oplossing niet wordt gevonden, kent de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een speciale geschillenregeling (artikel 28). In deze publicatie leggen we uit hoe deze vorm van geschilbeslechting werkt en voor welke geschillen deze bedoeld is.