Uitspraak: Verzoek tot uitzondering op de WNT-norm afgewezen

Verzoek tot uitzondering op de WNT-norm afgewezen (ECLI:NL:RBZWB:2017:8083
In de Wet Normering Topinkomens (WNT) is het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in 2017 gesteld op € 181.000,-. In sommige gevallen is het mogelijk bij wijze van uitzondering een hogere bezoldiging overeen te komen. In het geval van de bestuurder van een ziekenhuis wordt dit uitzonderingsverzoek door de Minister afgewezen. Een uitzondering is alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen. De bestuurder voert aan dat in zijn geval sprake is van een uitzonderlijke situatie, namelijk: de complexiteit van private ziekenhuizen het grote vernieuwbouwproject waar het betreffende ziekenhuis zich in bevindt. De rechtbank oordeelt dat geen categorale uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Het feit dat betrokkene bestuurder is van een privaat ziekenhuis is dus geen reden voor een uitzondering, omdat dit dan voor alle private ziekenhuizen zou moeten gelden. Omdat de uitzondering op de bezoldigingsnorm een structurele uitzondering is, kan een tijdelijke situatie zoals een vernieuwbouwproject ook niet leiden tot een uitzondering.

Ook een beroep op het eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het eigendomsrecht, slaagt niet. De rechtbank oordeelt dat uit de wetsgeschiedenis van de WNT blijkt dat sprake is van een legitieme doelstelling in het algemeen belang. Er is geen sprake van een onevenredig zware last voor de bestuurder in kwestie waardoor voldaan is aan het proportionaliteitsvereiste.