Online cursus: Thuiswerken en re-integratie van zieke werknemers

De Wet verbetering poortwachter geldt onverminderd tijdens de coronacrisis. De werkgever moet dus aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Maar wat kun je verwachten aan re-integratie van een zieke werknemer als je geen werk kunt aanbieden? Wat wordt verwacht van de werknemer die thuis re-integreert? En hoe beoordeelt UWV de re-integratie inspanningen als de WIA-uitkering wordt aangevraagd. Kan de werkgever uitstel krijgen voor het aanleveren van het re-integratieverslag? Deze en andere vragen over corona en de gevolgen voor de zieke werknemer worden behandeld tijdens de online cursus van 2 uur.

  1. Doelgroep
  2. Programma
  3. Werkwijze
  4. Data & locaties
  5. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
De prijs voor de online cursus is € 135,- exclusief btw per deelnemer.
Duur
2 uur
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
2 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Doelgroep

Deze online cursus is bedoeld voor HR-adviseurs en arbeidsrechtjuristen.

Programma

 

  • Bepalingen over ziekte in de wet en CAO
  • Het opstellen van het plan van aanpak
  • Sancties bij niet naleven regels ziekteverzuim
  • Beeldbellen met de bedrijfsarts
  • Beoordeling re-integratie-inspanningen door UWV

Werkwijze

De online cursus wordt verzorgd door mr. Heleen van Soest, advocaat. De actuele stand van zaken en praktijkvoorbeelden komen aan bod. De cursus is interactief. Tijdens de cursus worden vragen van de cursisten behandeld. Na afloop van de cursus ontvang je een deelnamecertificaat en de presentatie per e-mail.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media