Online cursus Grip houden op een gemeenschappelijke regeling, hoe doe je dat?

Overheden werken vaak samen in gemeenschappelijke regelingen. Deze wijze van samenwerking kan veel voordelen opleveren met name op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing. Toch zijn er ook wel negatieve geluiden te horen over deze samenwerkingsverbanden. Met name raadsleden hebben vaak het gevoel dat ze onvoldoende controlemogelijkheden hebben en daardoor de grip kwijtraken op hetgeen gebeurt binnen een gemeenschappelijke regeling. Is dit gevoel terecht of hebben raadsleden en andere bestuurders meer instrumenten dan ze zelf denken? Hoe kan jij je bestuurder goed informeren over de juridische en praktische mogelijkheden tot controle en sturing? In onze 2 uur durende online cursus bepreken wij hoe bestuurders grip kunnen houden op het reilen en zeilen in een gemeenschappelijke regeling.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze

Cursusdetails

Prijs
De prijs van deze online cursus bedraagt € 135,- exclusief btw per deelnemer.
Duur
2 uur
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
2 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Docenten

Inhoud

In de cursus Grip houden op een gemeenschappelijke regeling, hoe doe je dat? komt aan de orde welke mogelijkheden de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kent om sturing te geven en controle te houden op een gemeenschappelijke regeling. Ook de instrumenten die de Gemeentewet kent passeren de revue. Wat betekent dit voor de inrichting van een gemeenschappelijke regeling? Hoe kan je deze zo vorm geven dat de wettelijke mogelijkheden optimaal benut worden? Tot slot besteden we aandacht aan de nieuwe ontwikkelingen op dit punt in het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden die de Wgr en de Gemeentewet bieden om sturing te geven en controle te houden op een gemeenschappelijke regeling;
 • weet je waar je op moet letten bij het opstellen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling;
 • ben je bekend met de extra instrumenten die in het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr staan opgenomen;
 • kan je bestuurders goed adviseren over hun positie en rol bij samenwerking in een gemeenschappelijke regeling.

Doelgroep

Medewerkers en bestuurders van overheidsorganisaties die te maken hebben met gemeenschappelijke regelingen.

Programma

Cursusonderwerpen zijn:

 • Consequentie van wijze van bevoegdheidstoedeling (delegatie of mandaat) op controlemogelijkheden;
 • Inlichtingen- en verantwoordingsplicht op grond van de Wgr;
 • Andere sturings- en controlemogelijkheden op grond van Wgr en Gemeentewet;
 • Aandachtspunten bij opstellen of wijzigen gemeenschappelijke regeling;
 • Ontwikkelingen in Wetsvoorstel tot wijziging Wgr.

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Renée Balvers, een ervaren bestuursrechtadviseur, die veel ervaring heeft met samenwerking in gemeenschappelijke regelingen. Tijdens de cursus komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media