Cursus Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: de ondernemingsraad in control!

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking en daarmee komt een einde aan het zogenoemde ambtenarenrecht. Het implementatietraject is bij veel organisaties al in volle gang. Ondernemingsraden bereiden zich voor op de gevolgen van deze wet om zowel tijdens als na het implementatietraject een goede gesprekspartner te zijn voor de bestuurder en in staat te blijven de belangen van medewerkers en de organisatie goed te kunnen behartigen. Kennis van de Wnra en de daaruit voorkomende acties en strategische keuzes voor de bestuurder is daarvoor noodzakelijk.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 425,-. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusboek en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven

Inhoud

De verandering van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht betekent op enkele kernthema’s een belangrijke wijziging. Kennis van die veranderingen helpt te anticiperen. Wij selecteren de belangrijkste veranderingen die voor de ondernemingsraden van belang zijn.

Moeten met alle medewerkers arbeidsovereenkomsten worden afgesloten en wat moet daar dan in komen te staan? Zijn er onderwerpen die in het licht van de afschaffing van de ambtelijke rechtspositie aangepast moeten worden, maar die tegelijk een grondige herziening vergen? Vergt het personele mandaatbesluit een wijziging naar een volmachtregeling? De positie van de vakorganisaties verandert door het wegvallen van het overeenstemmingsvereiste. Is er een rol voor de ondernemingsraad weggelegd om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden? Een sociaal plan vaststellen: hoe werkt dat na de normalisatie? Activiteiten met het personeel op afstand plaatsen: gaat dat na de inwerkingtreding van de wet anders?

Na één dagdeel ben je op de hoogte van de impact van de Wnra en weet je hoe hier succesvol op kan worden geanticipeerd door de ondernemingsraad. De bijeenkomst heeft het karakter van een workshop; je gaat met een concrete actiepuntenlijst voor je ondernemingsraad naar huis.

Na afloop van de cursus:

 • ken je de belangrijkste wijzigingen door de normalisering van de ambtelijke rechtspositie en de (mogelijke) gevolgen;
 • kun je een strategische afweging maken ten aanzien van de rol van de ondernemingsraad bij de verschillende thema’s;
 • weet je welke acties nodig zijn om de Wnra te implementeren en beschik je over een concrete actiepuntenlijst voor jouw ondernemingsraad.

Doelgroep

Voorzitters, leden en ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden.

Programma

Wat regelt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?

 • waarom de Wnra?
 • wat betekent de Wnra voor de medewerkers?
 • de nieuwe Ambtenarenwet

De transitie naar het privaatrecht: wat moet er gebeuren?

 • oefening: de verhuizing
 • acties implementatie normalisering

Zicht op de implementatie en transitie

 • de positie van vakbonden en medezeggenschap tijdens en na invoering Wnra
 • rol van de medezeggenschap: doorleven of beleven?
 • strategische keuzes bestuurder en ondernemingsraad
 • vastleggen actiepunten ondernemingsraad

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Peter Andela, een ervaren adviseur ambtenaren- en arbeidsrecht. Er is voldoende gelegenheid met de docent en medecursisten je vragen te bespreken.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Duidelijk, leerzaam, attractief, samenspel”

“Verhelderend”

“Leerzaam, ogen geopend wat impact is”

“Verhelderend, wat te doen als OR duidelijk aangegeven”

“Top”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media