Cursus Werkgeversaansprakelijkheid

Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Medewerkers verzoeken steeds vaker om vergoeding van schade of stellen de (overheids)werkgever aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van een dienstongeval of beroepsziekte. Als adviseur moet je weten wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid in en door dienst én hoe je op een dergelijk verzoek moet reageren. In deze cursus gaan we in op de werkgeversaansprakelijkheid naar civiel recht in de (ambtelijke) organisatie. Zo weet jij als adviseur jouw werkgever direct passend te adviseren!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 440,- *.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.

* Per 1 januari 2023 bedraagt de cursusprijs
€ 465,-.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus Werkgeversaansprakelijkheid gaan we mede aan de hand van jurisprudentie in op het juridisch kader omtrent werkgeversaansprakelijkheid. Daarbij wordt uitleg gegeven over begrippen als een dienstongeval en een beroepsziekte, maar ook over wat de zorgplicht van de werkgever precies inhoudt. We geven jou als adviseur concrete handvatten mee, zodat jij jouw werkgever gedegen kan adviseren wanneer hij wordt geconfronteerd met een verzoek tot schadevergoeding wegens werkgeversaansprakelijkheid.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de kaders van werkgeversaansprakelijkheid in het civiele recht;
 • weet je wanneer sprake is van een dienstongeval of een beroepsziekte;
 • weet je wat de juridische gevolgen van deze kwalificaties zijn;
 • kun je adviseren hoe te reageren op een aansprakelijkstelling van de werkgever.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, rechtspositiemedewerkers en juristen (minimaal 5 jaar ervaring).

Programma

 • Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst/arbeidsongevallen
  • juridisch kader
  • wanneer is sprake van een dienstongeval/arbeidsongeval?
  • wanneer is sprake van een beroepsziekte?
 • Eisen artikel 7:658 BW
  • relatie met de werkzaamheden
  • schending zorgplicht
 • De zorgplicht nader bezien
  • normen Arbowetgeving
  • instructie- en aanwijzingenplicht
  • schuld of risico aansprakelijkheid?
 • Welke schade?
  • materieel en immaterieel
  • causaal verband
  • vermindering schade
 • Bewijslast
  • wie moet wat stellen en bewijzen?
  • relevante stukken
 • Procederen over schadevergoeding

Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk stelt een ervaren adviseur alle belangrijke aspecten aan de orde. Je neemt actief aan de cursus deel door eigen kennis en ervaring in te brengen, te oefenen en casus te beantwoorden. Door de groepsgrootte kan iedere cursist vanuit zijn eigen (rechtspositionele) achtergrond vragen stellen en inbreng leveren. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Inhoudelijk relevant, vlot de hoofdlijnen doorgenomen”

“To the point, toepasbaar in de praktijk en interessant”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media