Cursus Van Wob naar Woo

Verstrekken, gedeeltelijk verstrekken of niet verstrekken, dat is de vraag. Behandel jij Wob-verzoeken en wil je weten hoe je de beoordelingscriteria uit de wet in de praktijk uitlegt? Dan is deze cursus iets voor jou!

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 430,-. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste aspecten van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet Open Overheid (Woo) op een interactieve manier besproken en toegelicht. Daarbij komt onder meer aan bod wat een bestuurlijke aangelegenheid is, wat de absolute en relatieve uitzonderingsgronden zijn en hoe de stukken openbaar gemaakt moeten worden. Ook wordt aandacht besteed aan de termijnen die in de Wob en Woo zijn opgenomen. Er wordt ingegaan op de afwijkende regels die gelden bij een verzoek tot openbaarmaking van milieu-informatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casusbehandeling wordt op pragmatische wijze inzicht verschaft in de afhandeling van Wob/Woo-verzoeken.

Het wetsvoorstel voor de Woo is aangenomen door de Eerste Kamer en zal, als de Ministerraad het wetsvoorstel bekrachtigt, naar verwachting op 1 juni 2022 in werking treden. Het voorstel beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat beter te dienen. Er wordt daarom meer nadruk gelegd op actieve openbaarmaking. Er wordt een verplichting ingevoerd om één of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn strenger.

Na afloop van de cursus:

 • kun je beoordelen wat een bestuurlijke aangelegenheid is;
 • kun je beoordelen welke stukken openbaar gemaakt moeten worden en welke stukken of passages onder een uitzonderingsgrond vallen;
 • ben je in staat de verschillende belanghebbenden bij het Wob-verzoek te onderscheiden;
 • ben je in staat de beslissing binnen de juiste termijnen te kunnen laten nemen;
 • weet je welke regels gelden bij een Wob-verzoek over milieu-informatie;
 • ben je op de hoogte van relevante jurisprudentie en;
 • ben je op de hoogte van de gevolgen van de invoering van de Woo.

Doelgroep

Medewerkers en juristen van overheidsorganisaties die te maken krijgen met de afhandeling en beoordeling van Wob-verzoeken of bezwaar en beroep tegen Wob-besluiten.

Programma

Aan bod komen in ieder geval het juridische kader en de structuur van de Wob, de betekenis van de diverse begrippen en de inhoudelijke behandeling van verzoeken. Er wordt ingegaan op het wetsvoorstel Woo en de wijzigingen daarin ten opzichte van de Wob. Tevens wordt de actuele jurisprudentie behandeld.

Puntsgewijs ziet het programma er op hoofdlijnen als volgt uit:

De basis van de Wob en Woo:

 • Actieve openbaarmaking
 • Eisen aan openbaarmaking op verzoek
 • Absolute en relatieve uitzonderingsgronden
 • Intern beraad

De Wob en Woo in de praktijk:

 • De beslissing op een Wob/Woo verzoek
 • Misbruik van de Wob/Woo
 • Milieu-informatie

Overzicht verschillen Wob en Woo

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

De cursus vindt op locatie plaats. Wij houden ons hierbij aan alle richtlijnen. Dat houdt in dat de docent bij binnenkomst om een coronatoegangspas zal vragen. Als de situatie dat (in verband met de coronarichtlijnen) niet toelaat, verzorgen wij de cursus online. In dat geval word je hierover geïnformeerd. De cursus wordt dan aangepast aan de situatie van online leren en verzorgd vanuit onze professionele cursusstudio.

Lees hier meer over ons coronabeleid.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Informatieve cursus in ontspannen sfeer”

“Interessant en heel interactief, wat erg prettig was. Ook fijn dat er veel aan de hand van jurisprudentie werd besproken.”

“informatief, interessant, leuk!”

“Helder uitgelegd”

“Duidelijk, overzichtelijk en relevant”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media