Cursus Tendersubsidies: (naar) een kwalitatief verdeelsysteem

Wil je subsidies verstrekken via een transparante procedure waarbij alleen de beste aanvragen in aanmerking komen voor subsidie, dan kies je voor een tenderprocedure. Aan het verstrekken van subsidie via een tenderprocedure kleven extra aandachtspunten ten opzichte van een reguliere procedure. Dat komt omdat de aanvragen ten opzichte van elkaar worden gerangschikt, soms zelfs na onderlinge vergelijking, en het beschikbare budget op volgorde van die rangschikking wordt verdeeld. Om een gelijke behandeling van aanvragers te borgen, worden extra eisen aan de procedure gesteld. Wil je meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om een tenderprocedure in te richten en in de specifieke eisen die in de jurisprudentie aan tendersubsidies worden gesteld, schrijf je dan in voor de cursus Tendersubsidies.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 400,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus bespreken we diverse mogelijkheden om een tenderprocedure in te richten. Daarnaast zetten we de specifieke eisen die aan een tenderprocedure worden gesteld op een rij. Die eisen hebben met name betrekking op de mogelijkheden aanvragen aan te vullen en te communiceren met aanvragers, het wijzigen van subsidieverleningsbeschikkingen, de inrichting van het beoordelingsproces en de mate waarin inzicht moet kunnen worden verschaft in dat proces en de ingediende aanvragen, en de motivering van afgewezen aanvragen. Op deze onderwerpen ligt dan ook de nadruk.

Na afloop van de cursus Tendersubsidies:

 • ben je bekend met diverse mogelijkheden om een tenderprocedure in te richten;
 • weet je aan welke specifieke eisen een tenderprocedure moet voldoen;
 • kun je de specifieke eisen in de praktijk toepassen;
 • ben je op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van tendersubsidies.

Doelgroep

(Beleids)medewerkers bij overheidsorganisaties die tendersubsidieregelingen opstellen of uitvoeren en juristen die als adviseur of in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures hun kennis van tendersubsidies willen uitbreiden.

Programma

 • Begrip tendersubsidie
 • Inrichting van het beoordelingskader: drempelvereisten, beoordelingscriteria en wegingsfactoren
 • Communicatie over de aanvraag: indieningsdatum, onvolledige aanvraag, overleg
 • Beoordeling: samenstelling adviescommissie, transparantie procedure
 • Besluitvorming: motivering, inzicht in andere aanvragen
 • Na beoordeling: wijziging van situatie
 • Bezwaar: toegang stukken en belanghebbendebegrip

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs aan de hand van een Powerpointpresentatie. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Mooie overview/introductie met tendersubsidies”

“Waardevol, relevant voor het proces waar we in zitten”

“Heldere opbouw, veel informatie”

“Nuttig, leerzaam, beter beeld nu, complex verhaal, heel veel bruikbare tips”

“Inspirerend, verhelderend”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media