Cursus Omgaan met disfunctioneren: transparant leidinggeven

Durf en leer omgaan met medewerkers over wie je niet tevreden bent. Een leidinggevende heeft verschillende instrumenten om de medewerker op zijn functioneren aan te spreken. Soms kan een verbetertraject echt uitkomst bieden en anders is een dossier opbouwen makkelijker dan je denkt. Je leert het in één dag met veel praktijkvoorbeelden en alle ruimte om vragen te stellen.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
Afhankelijk van opzet en groepsgrootte.
Aantal deelnemers
Maximaal 12
Docenten

Inhoud

In de cursus komt aan de orde wanneer sprake is van onvoldoende functioneren. Moeten leidinggevenden in de organisatie daarvoor dezelfde criteria hanteren? Ook wordt verkend welke klassieke verleidingen, valkuilen en andere hindernissen de leidinggevende ontmoet wanneer hij een onvoldoende functionerende medewerker wil aanspreken. Je krijgt enkele laagdrempelige methoden aangereikt om onvoldoende functioneren doelgericht aan te pakken. Laagdrempelig, maar ook eerlijk, duidelijk en rechtvaardig naar de medewerker. Er is speciaal aandacht voor dossiervorming. De cursus wordt afgesloten met een doorkijk naar de rechtspositionele vereisten voor een ontslag op grond van ongeschiktheid voor de functie. Sommige rechtspositieregelingen, zoals de CAR/UWO, leggen vergaande re-integratieverplichtingen op aan de werkgever. Een ramp of een uitdaging? Een cursus met twee voeten in de praktijk.

Na afloop van de cursus:

 • ben je je bewust van grenzen die aan het functioneren van medewerkers kunnen worden gesteld;
 • kun je enkele effectieve instrumenten toepassen om het functioneren te beïnvloeden;
 • weet je hoe je ontwikkelingen in het (dis)functioneren van medewerkers adequaat kunt monitoren;
 • ken je de vereisten voor ontslag wegens disfunctioneren.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden en wordt incompany verzorgd, bijvoorbeeld in het kader van de invoering van een managementdevelopmenttraject, bedrijfsmatig werken of een cultuurverandering.

Programma

 • Disfunctioneren in het werk, persoonlijke omstandigheden van de medewerker
 • Aanspreken op onvoldoende functioneren en de hindernissen, valkuilen en verleidingen voor de leidinggevende
 • Omgaan met disfunctioneren gericht op behoud van de medewerker, strategiebepaling en de laatste ronde

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Jelle Zwennis. Op praktische en rechtspositioneel verantwoorde wijze wordt besproken hoe een leidinggevende het onvoldoende functioneren van een medewerker adequaat kan beheersen. Er wordt gebruik gemaakt van korte oefeningen. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen.

Deel deze cursus

Ervaringen

“Zeer nuttig, bruikbaar/toepasbaar. Passend bij mijn behoeften, heldere uitleg”

“Levendig, praktisch, humorvol, veel energie”

“Leerzaam, opfrisser, interactief”

“Interessante cursus, praktisch toepasbaar”

“Boeiend, ter zake kundig & toegankelijk verzorgd”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media