Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren: wees voorbereid

Nog minder dan een jaar en dan treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Wat betekent deze wet voor jouw organisatie en wat moet er gebeuren om tijdig gereed te zijn voor de invoering van deze wet? Op welke wijze kun je nu al anticiperen op de komst van de Wnra?

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 615,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl

Inhoud

De verandering van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht betekent op enkele kernthema’s een belangrijke wijziging. Kennis van die veranderingen helpt je te anticiperen. Wij selecteerden de belangrijkste veranderingen voor jou.

Zijn er onderwerpen die in het licht van de afschaffing van de ambtelijke rechtspositie aangepast moeten worden, maar die tegelijk een grondige herziening vergen? Vergt het personele mandaatbesluit een wijziging naar een volmachtregeling? Wellicht meteen een goed moment om de mandaat- en volmachtregeling integraal tegen het licht te houden. Is het handiger om een disfunctioneringstraject nu nog te doorlopen of kan het dossier wachten totdat de Wet werk en zekerheid van toepassing is? Wat is wijsheid? Wil je een sociaal plan vaststellen? Hoe werkt dat na de normalisatie? Je overweegt de komende jaren meer activiteiten met het personeel op afstand te plaatsen. Gaat dat na de inwerkingtreding van de wet gemakkelijker?

In één dag ben je op de hoogte van de essentiële wijzigingen die je moet weten. En weet je welke acties je moet ondernemen. Je kent de actiepunten en weet waarom een aanpassing noodzakelijk is. Je kunt tijdig de noodzakelijke acties plannen en efficiënt afstemmen. De bijeenkomst heeft het karakter van een actieve workshop; je gaat met een concrete actiepuntenlijst naar huis.

Na afloop van de cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren:

 • ben je vertrouwd met de belangrijkste wijzigingen door de normalisering van de ambtelijke rechtspositie;
 • kun je een strategische afweging maken voor rechtspositionele aanpassingen in de organisatie;
 • beschik je over een concrete actiepuntenlijst om de wijzigingen in jouw organisatie tijdig voor te bereiden.

Doelgroep

Hoofden HRM, personeelsadviseurs, rechtspositiemedewerkers, projectleiders en juristen bij overheidsorganisaties die zich goed willen informeren over en voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Programma

 • Hoofdlijnen van de normalisering van de rechtspositie
  - De belangrijkste wijzigingen op een rij
 • Impact van de normalisering op HRM-onderwerpen
  - Van eenzijdig naar tweezijdig: wat betekent dat?
  - Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: nog mogelijk?
  - Vaststelling van een sociaal statuut: hoe gaat dat?
  - Machtiging in plaats van mandaatverlening: herziening Mandaat en volmachtbesluit?
  - Aanpassen lokale regelingen: welke moeten op de schop?
  - Ontslagtrajecten: welke trajecten kunt u beter naar voren halen of welke niet?
  - Uitplaatsen van taken en personele aspecten: waarmee moet u straks rekening houden?
 • Regie op de implementatie: een projectmatige aanpak
  - Draaiboek implementatie normalisering
  - Welke acties zijn vereist? Inzicht in de stakeholders
  - Normalisering en medezeggenschap: doorleven of beleven?
  - “Plan the work en work the plan”

Werkwijze

De cursus Wnra wordt verzorgd door twee ervaren adviseurs ambtenaren- en arbeidsrecht. Er is voldoende gelegenheid met de adviseurs en medecursisten je vragen te bespreken.

Deel deze cursus

Ervaringen

“Prikkelend, afwisselend, interactief”

“Leerzaam en heel praktisch”

“Interactief, niet langdradig”

“Zinvol, eye-openers, duidelijk wat voor soort keuzes we moeten maken”

“Zeer goed, veel praktische tips en trics. Opzet + interactie van de cursus zeer goed.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media