Online cursus: ‘Naming and shaming’ als instrument van de overheid

Waar liggen de grenzen aan het openbaar maken van informatie over bedrijven, instellingen en personen? Deze vraag speelt regelmatig wanneer overheden handhavings- en boetebesluiten actief openbaar maken of wanneer derden een Wob-verzoek doen en informatie over bijvoorbeeld inspectiegegevens opvragen. Ook in het kader van verzoeken om gegevens te wissen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt naming and shaming aangevoerd als reden waarom de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens moet wissen.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
De prijs per deelnemer bedraagt € 135,- exclusief btw.
Duur
2 uur
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
2 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De cursus gaat in op de relevante jurisprudentie rondom ‘naming and shaming’. Onder welke voorwaarden mogen overheden negatieve besluiten zoals een boetebesluit of een last onder dwangsom openbaar maken? En hoe luidt de rechtspraak als het gaat om persoonsgegevens van bijvoorbeeld oud bestuurders?  

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de stand van zaken in de jurisprudentie;
 • weet je wanneer ‘naming and shaming’ in de weg staat aan het openbaar maken van handhavingsbesluiten en andere informatie;
 • heb je inzicht in de vraag wanneer persoonsgegevens gewist moeten worden omdat sprake is van naming and shaming.

Doelgroep

Juristen en medewerkers van overheden die betrokken zijn bij Wob-zaken, verzoeken om gegevenswissing en bezwarenprocedures.

Programma

Cursusonderwerpen zijn:

 • Stand van zaken jurisprudentie naming and shaming in het kader van het actief en op verzoek openbaar maken van informatie (Wob en specifieke regelgeving)
 • Wanneer is sprake van onevenredige benadeling en wanneer gaat weegt het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het algemeen belang van openbaarmaking?
 • Wanneer is naming and shaming aanleiding voor het honoreren van een verzoek om het wissen van persoonsgegevens?
 • Aansprakelijkheid van bestuursorganen

Werkwijze

De cursus wordt online verzorgd aan de hand van een PowerPointpresentatie door mr. Annet van Soest. Zij is specialist in het bestuurs- en privacyrecht. Het is mogelijk vooraf vragen in te brengen die je tijdens de cursus graag zou willen behandelen. Ook tijdens de cursus is het mogelijk vragen te stellen. Na afloop van de cursus ontvang je de sheets en een digitaal deelnamecertificaat.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media