Cursus Nadeelcompensatie: rechtmatig en toch schadeplichtig

(fysiek op 1,5 meter)

Rechtmatig en toch schadeplichtig: dat kan wanneer de overheid in de uitoefening van haar publieke taak schade veroorzaakt die niet voor rekening van de benadeelde hoort te blijven. Wil jij vooraf kunnen inschatten of de uitvoering van een project of een bepaald besluit een verplichting tot schadevergoeding (nadeelcompensatie) met zich mee kan brengen? Of hoe je een ingekomen verzoek om schadevergoeding op de juiste manier afwikkelt? Meld je dan aan voor de cursus Nadeelcompensatie. Niet alleen krijg je antwoord op de vraag wanneer nadeelcompensatie aan de orde is, ook krijg je handvatten aangereikt om de hoogte van de nadeelcompensatie te berekenen. We belichten het onderwerp aan de hand van de (toekomstige) procedureregels uit titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 605,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven

Inhoud

Tijdens de cursus Nadeelcompensatie staan we stil bij de vraag wanneer een bestuursorgaan verplicht is nadeelcompensatie te bieden: wanneer is sprake van schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico, wanneer is sprake van onevenredig zware benadeling in vergelijking met anderen? Wanneer is sprake van risicoaanvaarding? Hoe zijn de criteria ingevuld in de jurisprudentie? Hoe bereken je de omvang van de schadevergoeding; welke kosten neem je daarin mee en welke niet? Tot slot komt (de nog niet in werking getreden) titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht aan de orde: welke procedurele en materiële vereisten gelden voor partijen in geval van een verzoek om nadeelcompensatie?

Na afloop van de cursus ben je ingevoerd in het thema nadeelcompensatie: je kent de criteria waaraan voldaan moet zijn voordat een verplichting tot nadeelcompensatie bestaat, je weet hoe de criteria worden uitgelegd in de jurisprudentie en je bent op de hoogte van de (toekomstige) procedureregels uit titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juristen, projectleiders en anderen binnen overheidsorganisaties die een inschatting moeten kunnen maken van de risico's op nadeelcompensatie, daarover adviseren, verzoeken tot nadeelcompensatie afhandelen en in procedures de bestuursorganen vertegenwoordigen.

Programma

 • Reikwijdte 'rechtmatige uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheid of taak'
 • Wanneer valt schade buiten het normaal maatschappelijk risico?
 • Wanneer is de benadeling onevenredig zwaar?
 • Wanneer is sprake van risicoaanvaarding?
 • Welke schade?
 • Wat is nadeelcompensatie en aan welke criteria moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie?
 • Invulling van de criteria in jurisprudentie
 • Berekening van de hoogte van de schadevergoeding
 • De procedureregels van titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht

Werkwijze

De cursus vindt in beginsel op locatie (op 1,5 meter) plaats. Als de situatie dat (in verband met de coronarichtlijnen) niet toelaat, verzorgen wij de cursus online. In dat geval word je hierover geïnformeerd. Lees hier meer over ons coronabeleid. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Prima, duidelijk, hoop informatie.”

“Interessant, leerzaam”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media