Cursus Mandaat en delegatie in gemeenschappelijke regelingen

(fysiek op 1,5 meter)

De decentrale overheden in Nederland werken op allerlei terreinen met elkaar en met het rijk samen in gemeenschappelijke regelingen. Bij het opzetten en uitvoeren van zo'n samenwerkingsverband rijzen in de praktijk allerlei vragen over de taak- en bevoegdheidsverdeling. Afhankelijk van het soort gemeenschappelijke regeling, kunnen taken en bevoegdheden worden overgedragen of gemandateerd. Van belang is dan te weten wat de gevolgen zijn van het één of het ander. Wie is bijvoorbeeld bevoegd tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels? De deelnemers of het bestuur van de gemeenschappelijke regeling?

Wil jij bestuurders en collega’s adequaat kunnen adviseren over deze en andere vragen op het terrein van taak- en bevoegdheidsverdeling in gemeenschappelijke regelingen, schrijf je dan in voor de cursus.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 400,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, consumpties en parkeerkosten.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Deze cursus gaat in op alle aspecten die te maken hebben met de verdeling van taken en bevoegdheden in het kader van gemeenschappelijke regelingen. Stilgestaan wordt bij wat de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt over de overdracht van bevoegdheden. Hoe zit het met de afhandeling van klachten, Wob-verzoeken en bezwaarschriften en bij wie rust de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor informatiebeheer op grond van de Archiefwet? Ook de relevante jurisprudentie rondom de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van gemeenschappelijke regelingen wordt besproken.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden taken en bevoegdheden te verdelen binnen de verschillende samenwerkingsmogelijkheden;
 • heb je inzicht in de (on)mogelijkheden taken en bevoegdheden te delegeren of te mandateren aan de bestuursorganen van een gemeenschappelijke regeling, de directeur en de medewerkers;
 • ken je de relevante bepalingen over (overdracht van) bevoegdheden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 • is jouw kennis van de mandaat- en delegatiebepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht opgefrist;
 • heb je inzicht in de bevoegdheidsverdeling rondom onder meer de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de afhandeling van klachten, bezwaarschriften en Wob-verzoeken;
 • weet je, per samenwerkingsvorm, wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor informatiebeheer op grond van de Archiefwet;
 • ken je de relevante jurisprudentie rondom de uitoefening van taken en bevoegdheden in het kader van gemeenschappelijke regelingen.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenschappelijke regelingen of andere overheidsorganisaties die meer willen weten over de specifieke aspecten van de taak- en bevoegdheidsverdeling in gemeenschappelijke regelingen.

Programma

 • Introductie samenwerkingsvormen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Opfrissen mandaat- en delegatiebepalingen uit de Awb
 • Het overdragen van taken en bevoegdheden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen: welke, door wie en aan wie?
 • Wie is bevoegd tot vaststellen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels?
 • Afhandeling klachten, Wob-verzoeken en bezwaarschriften, wie is bevoegd en kan de afhandeling worden gemandateerd of gedelegeerd?
 • Bij wie rust de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor informatiebeheer op grond van de Archiefwet?

Werkwijze

Een ervaren adviseur brengt je aan de hand van praktijkvoorbeelden, relevante jurisprudentie, vragen en oefeningen op de hoogte van de verschillende aspecten van taak- en bevoegdheidsverdeling in gemeenschappelijke regelingen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Zeer zinvol”

“Prima te volgen, door kleine groep veel interactie”

“Positief en leerzaam”

“Overzichtelijk, helder, toegankelijk”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media