Cursus Flexibele arbeidsrelaties bij gemeenten

Gemeenten maken gebruik van flexibele arbeidskrachten, zoals payrollmedewerkers, gedetacheerden, oproepkrachten, uitzendkrachten en zzp’ers. Wat zijn de mogelijkheden en risico’s van flexibele arbeidsrelaties bij gemeenten? Ook in het licht van het per 1 juli 2015 in de gemeentelijke rechtspositieregeling geïntroduceerde ‘opvolgend’ werkgeverschap. Wat betekent dat in relatie met de ketenbepaling voor de gemeentelijke praktijk? Hoe kijkt de rechter daar tegenaan? Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor het inhuren van zzp’ers?

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
Afhankelijk van opzet en groepsgrootte.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl

Inhoud

Tijdens de cursus Flexibele arbeidsrelaties bij gemeenten komen aan de orde: de (on)mogelijkheden van flexibele arbeidsrelaties, de nieuwe ketenbepaling en opvolgend werkgeverschap in de gemeentelijke rechtspositieregeling en de hoofdpunten uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat de mogelijkheden van flexibele arbeidsrelaties zijn;
 • ben je in staat om de ketenbepaling correct toe te passen en weet je wat opvolgend werkgeverschap betekent;
 • ben je vertrouwd met de terminologie van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en flexibele dienstbetrekkingen;
 • kun je het management adviseren over de mogelijkheden en risico’s van flexibele arbeidsrelaties.

Doelgroep

Personeelsadviseurs, personeelsmedewerkers en rechtspositiemedewerkers van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, SW- en Participatiebedrijven en andere organisaties die de CAR/UWO als rechtspositieregeling hanteren.

Programma

 • Dienstverbanden in de CAR/UWO: vaste en tijdelijke aanstellingen, vakantiekrachten, oproepkrachten
 • Overige flexibele arbeidsrelaties: detacheren (al dan niet via een andere overheidswerkgever), uitzenden, payroll-medewerkers, freelancers en (z)zp’ers, thuis- en telewerkers, stagiaires en werkervaringsplaatsen
 • De ketenbepaling in de gemeentelijke rechtspositieregeling
 • Opvolgend werkgeverschap in de gemeentelijke rechtspositieregeling
 • Wat betekent de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)?

Werkwijze

Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk worden het juridisch kader en de inhoudelijke thema's ingevuld. De informatie wordt op interactieve wijze overgebracht door casusbehandeling en oefeningen. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de docent en collega's je eigen ideeën en ervaringen te bespreken. De docent van Vijverberg Advocaten & Adviseurs is specialist op het terrein van de rechtspositie van ambtenaren.

Deel deze cursus

Ervaringen

“Positief, heb veel nieuwe kennis opgedaan”

“Leerzaam, even weer goed om kennis op te doen”

“Opfrisser”

“Zinvol, informatief, aansluiting bij eigen casussen”

“Maatwerk, toegankelijk, praktijkgericht”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media