Cursus Ontslagvergoeding en bovenwettelijke uitkering - Cao Gemeenten en Cao SGO

Wil jij alles weten over ontslagvergoedingen en de bovenwettelijke uitkeringen onder de Cao Gemeenten en de Cao SGO? Schrijf je dan in voor deze cursus! Diverse vragen komen tijdens deze cursus aan bod. Zo wordt besproken wanneer een werkgever een transitievergoeding is verschuldigd, hoe je deze berekent en of de werkgever in aanmerking kan komen voor een compensatie. Ook komen de ins en outs van de billijke vergoeding aan bod. Aan welke bedragen moet je daarbij denken en in welke situaties kan de rechter een billijke vergoeding toekennen? En hoe zit het met de uitkeringslasten? Heeft een werknemer recht op bovenwettelijke uitkeringen in geval van werkloosheid? En heeft de werknemer daarnaast ook nog recht op de transitievergoeding?
 

 • Tot 1 juli is deze cursus online
 • Vanaf 1 juli in beginsel weer fysiek op locatie
 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 430,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In deze cursus worden de verschillende ontslagvergoedingen en bovenwettelijke uitkeringen onder de Cao Gemeenten en de Cao SGO behandeld. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren leidt ertoe dat ook in het geval van beëindiging van dienstverbanden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2020 de overheidswerkgever een transitievergoeding is verschuldigd. In deze cursus zal worden ingegaan op de voorwaarden, de berekening en de compensatie van de transitievergoeding. Ook wordt besproken in welke gevallen een werknemer in aanmerking komt voor een gedeeltelijke transitievergoeding. Verder wordt de billijke vergoeding onder de loep genomen. Wat is voor deze vergoeding de reden, de hoogte en welke voorwaarden gelden er? Tot slot worden de bovenwettelijke (aanvullende en na-wettelijke) uitkeringen onder de Cao Gemeenten en de Cao SGO besproken en de mogelijke samenloop met de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Na afloop van de cursus:

 • ben je volledig op de hoogte van de ins en outs met betrekking tot de ontslagvergoedingen (transitievergoeding en de billijke vergoeding);
 • ben je volledig op de hoogte van de ins en outs met betrekking tot de bovenwettelijke uitkeringen;
 • weet je het antwoord op de vraag of een werknemer bij ontslag aanspraak kan maken op zowel de transitievergoeding, de billijke vergoeding en de bovenwettelijke uitkeringen;
 • word je niet verrast door nieuwe regelgeving;
 • ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Doelgroep

Juristen en HRM-adviseurs werkzaam bij een gemeente of een gemeenschappelijke regeling.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • het doel van de transitievergoeding
 • de berekening en hoogte van de transitievergoeding
 • de gedeeltelijke transitievergoeding
 • de Wet compensatie transitievergoeding
 • de billijke vergoeding
 • de bovenwettelijke (aanvullende en na-wettelijke) uitkeringen onder de Cao Gemeenten en de Cao SGO
 • de mogelijke samenloop van de verschillende vergoedingen

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Marjelle Smit, specialist arbeids- en ambtenarenrecht. Zij bespreekt aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken de ontwikkelingen in het vakgebied en de jurisprudentie. Casussen worden interactief behandeld en er zal voldoende theorie worden behandeld. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Werkwijze in verband met corona

 • In verband met corona vinden alle cursussen, waaronder deze, tot 1 juli online plaats. De cursus wordt verzorgd vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio en is aangepast aan de situatie van online leren. En verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms en je kunt vragen stellen aan de docent. De prijs blijft hetzelfde. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Lees hier meer over ons coronabeleid.
 • Als de situatie het weer toelaat vinden alle cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek (al dan niet op 1,5 meter) plaats.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media