Cursus Privacyrecht voor BOA’s

Op 1,5 meter

Op de verwerking van persoonsgegevens door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is de privacywetgeving van toepassing. Maar valt de verwerking dan onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of onder de Wet politiegegevens (Wpg)? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de rol die de BOA heeft bij de verwerking van persoonsgegevens. Als dat plaatsvindt in het kader van de handhavingstaak, gelden de regels van de AVG. Geschiedt de verwerking in het kader van de opsporingstaak, dan valt het onder de vlag van de Wet politiegegevens en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. Tijdens de cursus Privacyrecht voor BOA’s behandelen we deze problematiek, de verschillen in de regelgeving en de betekenis daarvan voor de praktijk.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 405,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, consumpties en parkeerkosten.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven

Inhoud

In het tijdsbestek van een dag behandelen we de inhoud en de gevolgen van de privacywetgeving voor de BOA. Met de cursus wordt de kennis van de deelnemers over het privacyrecht in relatie tot de handhavings- en opsporingstaak van de BOA vergroot. We gaan in op vragen zoals: Op welke bevoegdheden en taken van de BOA is de AVG van toepassing en op welke bevoegdheden de Wet politiegegevens? Op welke grondslagen mag de BOA persoonsgegevens onder de AVG verwerken en welke gegevens zijn dat dan? Wat zijn politiegegevens en wanneer mag de BOA die verwerken? Wie is aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke? Mag een BOA informatie delen?

Na afloop van de cursus:

 • ben je vertrouwd met de terminologie rond privacywetgeving en het begrip politiegegevens;
 • weet je wanneer de AVG en wanneer de Wet politiegegevens van toepassing is;
 • heb je inzicht in de persoonsgegevens die een BOA mag verwerken onder de AVG en onder de Wet politiegegevens;
 • weet je of en zo ja welke informatie een BOA met wie mag delen;
 • kun je beoordelen wie als verwerkingsverantwoordelijke moet worden aangemerkt voor de verwerking van gegevens door de BOA;
 • weet je hoe het zit met de rechten van betrokkenen op grond van de Wet politiegegevens;
 • ben je in staat om de verwerking van “gewone” persoonsgegevens en politiegegevens zowel organisatorisch als functioneel en technisch van elkaar te scheiden en;
 • weet je in hoeverre een BOA zijn bevoegdheden ook mag gebruiken in een ander domein.

Doelgroep

Buitengewoon opsporingsambtenaren en hun coördinatoren of leidinggevenden, werkzaam bij gemeenten, milieudiensten, veiligheidsregio’s of andere overheden. Ambtenaren bij politie en justitie, juristen, privacy officers en functionarissen voor gegevensbescherming.

Programma

Aan bod komen in ieder geval het juridische kader en de structuur van de AVG, de Wet politiegegevens en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, de betekenis van de diverse begrippen, welke gegevens in het kader van de handhaving en in het kader van de opsporing worden verwerkt en de rechten van de betrokkenen. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Introductie AVG, Wpg en Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 • Belangrijke begrippen
 • Op welke taken van de BOA is de AVG van toepassing en op welke taken de Wet politiegegevens
 • Op welke grondslagen mag de BOA persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens zijn dat dan?
 • De verhouding BOA en verwerkingsverantwoordelijke
 • Wat zijn de specifieke eisen voor het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, en strafrechtelijke gegevens
 • Bewaren van persoonsgegevens

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en vragen te stellen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Wij verzorgen de cursus op 1,5 meter afstand. De cursuslocatie voldoet aan alle voorschriften en (hygiëne) richtlijnen van het RIVM.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Leerzaam en vlotte cursus. Cursusleider wist vragen goed te beantwoorden.”

“Leuke cursus om te volgen, biedt inzicht. Fijn dat er een cursus is gericht op boa's, daar was bij ons echt behoefte aan. Ook fijn dat de docent zo flexibel was om de cursus online door te laten gaan, ging goed!”

“Praktijkgericht, to the point”

“Praktisch, voldoende ruimte voor eigen casuïstiek”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media