Cursus Arbeidsovereenkomst bij de overheid: do’s and don’ts

Als een werknemer in dienst treedt bij een overheidswerkgever, is het goed als beide partijen de mogelijkheid hebben om in een ‘proefperiode’ te kijken of het dienstverband voor beide partijen bevalt. In dat geval kun je een proeftijdbeding met de werknemer overeenkomen. Als een werknemer een dure opleiding gaat volgen, kan het wenselijk zijn om afspraken te maken over de terugbetaling bij uitdiensttreding binnen een bepaalde periode. In dat geval kun je een studiekostenbeding met de werknemer overeenkomen. Ook kan de werkgever een reden hebben waarom hij de arbeidsovereenkomst (eenzijdig) wil wijzigen. Heb je dan een eenzijdig wijzigingsbeding nodig en wat nu als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen? Naast deze bedingen, zijn er meer bedingen die rechten en plichten voor de werkgever en/of de werknemer kunnen bevatten. Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van de ins en outs van de verschillende bedingen in de arbeidsovereenkomst en kun je deze toepassen in de praktijk.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 440,-. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In deze cursus wordt ingegaan op allerlei verschillende soorten bedingen in een arbeidsovereenkomst. De verschillende bedingen worden niet alleen aan de hand van relevante literatuur, maar ook aan de hand van (actuele) jurisprudentie besproken. Een werkgever kan een groot belang hebben bepaalde bedingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst en dan is het noodzakelijk dat aan de vereisten voor de bedingen wordt voldaan. Kortom, een leerzame cursus!

Na afloop van de cursus:

 • ben je bekend met de verschillende bedingen die in de arbeidsovereenkomst opgenomen kunnen worden;
 • weet je welke vereisten van belang zijn bij de verschillende bedingen;
 • word je niet verrast door nieuwe regelgeving;
 • ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Doelgroep

Juristen en HRM-adviseurs werkzaam bij een overheidsorganisatie.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • het studiekostenbeding
 • het eenzijdig wijzigingsbeding
 • het proeftijdbeding
 • het geheimhoudingsbeding
 • het boetebeding
 • het concurrentiebeding

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Marjelle Smit, specialist arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Zij bespreekt aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken de ontwikkelingen in het vakgebied en de jurisprudentie. Naast de theorie zullen ook diverse casussen worden besproken waardoor de cursus een interactief karakter krijgt. Vanzelfsprekend is er ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media