Online cursus: Aan de slag bij de gemeente

De basis voor een goed werkende gemeente zijn de medewerkers die zich moeiteloos in die organisatie bewegen. Medewerkers die op de hoogte zijn van de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester én weten welke bevoegdheden waar thuishoren. Inzicht in de organisatiestructuur van en verhoudingen binnen de gemeente zijn van belang om de samenwerking en besluitvorming goed te laten verlopen. Vijverberg Advocaten & Adviseurs verzorgt een cursus voor nieuwe medewerkers die snel wegwijs willen raken in de gemeente en voor bestaande medewerkers die meer willen weten over de inrichting en organisatie van de gemeente.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
De prijs voor de online cursus is € 405,- exclusief btw per deelnemer.
Duur
6 uur verdeeld over 3 dagen
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De cursus Aan de slag bij de gemeente geeft je inzicht in de belangrijkste elementen van de gemeente. Belangrijke uitgangspunten van de Gemeentewet worden besproken, zoals het dualisme en de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen. Hoe gaat de besluitvorming in zijn werk? Waarom is de Algemene wet bestuursrecht belangrijk en wat zijn de belangrijkste begrippen in die wet. We staan stil bij het instellen van commissies, adviesorganen en samenwerkingsverbanden. Andere onderwerpen zijn de inrichting en samenstelling van de bestuursorganen, de begrotingscyclus en de jaarrekening. Tot slot komen de belangrijkste kenmerken van de begrippen delegatie en mandaat aan de orde.

Doelgroep

Nieuwe medewerkers van gemeenten die snel wegwijs willen raken in de organisatie en bestaande medewerkers die meer inzicht willen krijgen in de organisatiestructuur en werkwijze van hun organisatie.

Programma

Cursusonderwerpen zijn:

Blok 1:

 • Inrichting van de gemeente
 • Dualisme: de onderlinge verhouding tussen de bestuursorganen
 • Bevoegdheden van de bestuursorganen

Blok 2:

 • Het belang van de Algemene wet bestuursrecht en de belangrijkste begrippen
 • Besluitvormingsprocedures
 • Commissies, adviesorganen en samenwerkingsverbanden

Blok 3:

 • Mandaat en delegatie
 • Begrotingscyclus en jaarrekening
 • Verhouding bestuur - ambtelijke apparaat

Werkwijze

De cursus wordt online verzorgd door één of meer ervaren adviseurs: mr. Renée Balvers, mr. Arjo Buurma en mr. Annet van Soest. De docenten zijn specialist in het bestuurs- en het gemeenterecht. Het is mogelijk vooraf praktijksituaties en vragen in te brengen die je tijdens de cursus graag zou willen behandelen. Ook tijdens de cursus is het mogelijk vragen te stellen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media