Wnra - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Aan de slag met het implementatiepakket!

Als gevolg van de invoering van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) is op 1 januari 2020 het dienstverband tussen de overheidswerkgever en ambtenaar van het bestuursrecht naar het civiele recht verhuisd. De Wnra heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het ontslagrecht , de ontslagprocedure, sancties bij arbeidsongeschiktheid en het bewijs bij overtreden van integriteitsnormen.

Het implementatiepakket Wnra

Vijverberg Advocaten & Adviseurs biedt een implementatiepakket dat alle noodzakelijke stappen voor de transitie bevat: van projectplan tot en met de communicatie met stakeholders. Om alles tijdig gereed te hebben is het verstandig te kiezen voor een projectmatige aanpak met een doordacht draaiboek. Vijverberg biedt ondersteuning bij alle stappen en alle implementatieonderdelen.

(wnra) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren implementatie

Stap 1 – CAO

Ambtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door cao’s. Te verwachten is dat daarbij aansluiting gezocht wordt bij de huidige rechtspositieregelingen. Wij beschikken over ervaren cao-adviseurs/onderhandelaars en kunnen organisaties adviseren en helpen bij het tot stand brengen van cao’s. Wij  hebben ervaring met het opstellen van sectorale cao's. 

Stap 2 - Scan regelingen

Het is van belang de huidige regelingen te inventariseren en te scannen. Denk aan een mandaatregeling, integriteitsbeleid, een sociaal plan etc. Vijverberg kan helpen bij het toetsen en aanpassen van regelingen: welke regelingen kunnen naast de nieuwe sectorale cao blijven bestaan, welke regelingen moeten aangepast worden en welke nieuwe regelingen zijn nodig? 

Stap 3 – Cursussen

Wij bieden een aantal gerichte cursussen aan die u voorbereiden op de komst van de Wnra en vertrouwd maken met de belangrijkste wijzigingen door de normalisering van de ambtelijke rechtspositieWij kunnen alle cursussen ook incompany verzorgen. Daarnaast verzorgen wij korte bijeenkomsten (Updates live) waarin wij u in 1,5 uur op de hoogte brengen van een specifiek onderwerp. Bekijk hier ons cursusaanbod Wnra

Stap 4  - Opstellen documenten

De implementatie van de Wnra betekent dat oude documenten/modellen vervangen moeten worden door nieuwe, te beginnen met sjablonen voor arbeidsovereenkomsten in plaats van aanstellingsbesluiten. Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van nieuwe modellen en sjablonen.

Stap 5 - Scan personeelsdossiers en personeelshandboek

Na normalisering van de rechtspositie wordt het ambtelijke aanstellingsbesluit automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Alle bestaande rechten en verplichtingen gaan in beginsel mee over. Het kan nodig zijn ook personeelsdossiers en personeelshandboek te scannen. 

Stap 6  - Communicatie stakeholders  

Het is van belang om alle stakeholders, waaronder de medezeggenschap, management en medewerkers, tijdig te informeren. Niet alleen over de veranderingen in het algemeen maar ook wat dit voor hen specifiek betekent. Wij kunnen u helpen met intranetteksten, informatiemateriaal en presentaties.

Advies en hulp implementatie WNRA

Wij overleggen graag met u over de meest efficiënte aanpak. Wij kunnen u met alle (afzonderlijke) implementatieonderdelen helpen, of het nu gaat om een projectplan, projectleider, cao-adviseur/onderhandelaar, cursussen, aanpassen van regelingen, documenten, deelname aan projecten, etc. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Opstellen cao’s

Opstellen cao’s

Een partner van Vijverberg is als projectleider betrokken bij de verzelfstandiging van een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken tot geprivatiseerde stichting SNV. Vijverberg stelt diverse cao’s op voor de medewerkers van SNV in…
Opstellen cao en sociaal plan

Opstellen cao en sociaal plan

Een partner treedt op als projectleider bij de reorganisatie en privatisering van het Innovatiecentra Netwerk Nederland (ICNN), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Voor de geprivatiseerde organisatie worden een eigen ondernemings-cao en een sociaal…
Second Opinion geharmoniseerde rechtspositie rijk

Second Opinion geharmoniseerde rechtspositie rijk

Het ministerie van BZK heeft een geharmoniseerde rechtspositieregeling voor rijksambtenaren opgesteld (Arp). De vakorganisaties willen een minutieuze second opinion op deze rechtspositieregeling laten uitvoeren. In opdracht van de vakbonden voert Vijverberg een vergelijking van honderden…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media