Wnra - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en cao

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is pas echt een feit als er een collectieve arbeidsovereenkomst -cao- is gesloten met vakorganisaties. Met het sluiten van een cao gebaseerd op het burgerlijk recht wordt definitief afscheid genomen van eenzijdig tot stand gekomen regels voor medewerkers.

Sluiten van een cao

Het sluiten van een cao is meer dan alleen het op papier zetten van afspraken samen met vakorganisaties. Het is tevens een document waarmee een werkgever zich kan profileren en positioneren. Zeker voor overheidswerkgevers is het van belang ook na de normalisering een aantrekkelijke werkgever te blijven. Voordat gesprekken met vakorganisaties worden gestart, is het van belang dat er een visie is op de toekomst van de organisatie. Een cao dient deze visie te faciliteren. Dit vraagt niet alleen een goed bedachte, maar ook een goed doordachte cao en aanpak. Zeker het opstellen van een eerste cao vraagt een projectmatige aanpak, waarbij organisatiekundige, rechtspositionele, financiële en communicatieve expertise moeten worden samengebracht. Globaal zijn de volgende fasen te onderscheiden:

Voorbereidingen cao
Onderhandelen over een cao op basis van contractsvrijheid vraagt een gedegen voorbereiding. Denk hierbij onder meer aan:

 • Bepalen van een organisatievisie
 • Afstemmen arbeidsvoorwaarden op de organisatievisie
 • Bepalen ambitieniveau cao (standaard cao of minimum cao)
 • Bepalen inhoud cao op hoofdlijnen en de financiële gevolgen ervan voor medewerkers en organisatie
 • Benchmark arbeidsvoorwaarden
 • Bepalen vertrekpunt van de onderhandelingen
 • Overzicht met verschillen tussen huidige en gewenste arbeidsvoorwaarden, pakketvergelijking)

Onderhandelen met vakorganisaties
Bij onderhandelingen zit u aan tafel met ervaren onderhandelaars van vakorganisaties. Wees u daarvan bewust en bereid u daarop voor. Denk hierbij onder meer aan:

 1. Bepalen onderhandelingsstrategie
 2. Bepalen onderhandelingsdelegatie en onderhandelingsmandaat
 3. Vertalen gewenste situatie in inzetbrief werkgever
 4. Maken van afspraken over het proces, waaronder communicatie (pers, medewerkers)
 5. Vastleggen onderhandelingsresultaat in cao

Bekendmaken en inwerkingtreding cao
Om daadwerkelijk werkgever en werknemer te kunnen binden dienen wat stappen te worden genomen. Na ondertekening zal de cao bijvoorbeeld moeten worden aangemeld bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van de Wet op de loonvorming.

Hulp nodig bij het opstellen van een cao?

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het tot stand brengen van cao’s. Juristen van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen om regie te houden bij alle stappen om uiteindelijk in goed overleg met de vakorganisaties een cao tot stand te brengen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

 

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Interactieve incompanycursus arbeidsrecht voor openbare universiteiten

Interactieve incompanycursus arbeidsrecht voor openbare universiteiten

Vijverberg heeft voor 8 openbare universiteiten met veel succes de basiscursus Arbeidsrecht voor HR-adviseurs verzorgd. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verhuist de rechtspositie van (de meeste) ambtenaren van het bestuursrecht naar het privaatrecht…
Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Een partner van Vijverberg is als projectleider betrokken bij de verzelfstandiging van een rijksdienst tot zelfstandig bestuursorgaan. Onderdeel van het project is het omvormen van het ARAR tot een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Vijverberg stelt het arbeidsvoorwaardenreglement…
Opstellen cao’s

Opstellen cao’s

Een partner van Vijverberg is als projectleider betrokken bij de verzelfstandiging van een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken tot geprivatiseerde stichting SNV. Vijverberg stelt diverse cao’s op voor de medewerkers van SNV in…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media