Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties is in toenemende mate nodig om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke taken van de overheid. Samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing maar is soms ook gewoon noodzakelijk vanwege een (gemeentegrens)overschrijdende problematiek. Naast publiek-private samenwerking biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het wettelijk kader om op publiekrechtelijke wijze samen te werken.

Het samenwerken met andere overheden roept verschillende vragen op:

Advies en hulp bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling

Het is verstandig om in een vroeg stadium deskundige hulp in te schakelen als u een gemeenschappelijke regeling op wilt richten. Vooraf goed nadenken over de meest geschikte vorm en de inhoud van de regeling voorkomt veel problemen die later kunnen optreden. Vijverberg is gespecialiseerd op het gebied van samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de Wgr. Ook als sprake is van wijziging van een bestaande regeling, als u overweegt om uit te treden of bij mogelijke geschillen kunnen wij u adviseren. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een…

Uittreden uit een gemeenschappelijke regeling

Op veel terreinen in het openbaar bestuur zijn samenwerkingsverbanden opgericht met als doel gezamenlijk (complexe) overheidstaken uit te voeren. Deze gemeenschappelijke regelingen functioneren over het…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Extra juridische ondersteuning voor samenwerkingsverband

Extra juridische ondersteuning voor samenwerkingsverband

Vanwege een grote werkvoorraad heeft een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten behoefte aan extra juridische ondersteuning. De inzet gedurende 5 maanden bedraagt gemiddeld 2 dagen per week. De jurist pakt enkele specifieke en afgebakende werkzaamheden…
Mandaat beschermd wonen

Mandaat beschermd wonen

Enkele gemeenten werken samen op het gebied van beschermd wonen. Medewerkers van één van de gemeenten krijgen het mandaat om bepaalde bevoegdheden op het gebied van beschermd wonen voor de colleges van de andere gemeenten…
Toets uittredingsprotocol

Toets uittredingsprotocol

Een gemeenschappelijke regeling wil in een uittredingsprotocol vastleggen op welke wijze de uittredingskosten worden berekend wanneer een deelnemer aan het samenwerkingsverband uit wil treden.De gemeenschappelijke regeling heeft het concept van het uittredingsprotocol juridisch laten toetsen…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media