Politieke ambtsdragers en topfunctionarissen

Politieke ambtsdragers en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector vormen een categorie functionarissen waarvoor specifieke regelgeving geldt. Voor zover het gaat om topfunctionarissen is met ingang van 1 januari 2013 de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing. De wet- en regelgeving wordt als complex ervaren en roept in de dagelijkse praktijk vragen op.

Politieke ambtsdragers vormen eveneens een bijzondere categorie functionarissen.  Niet alleen omdat hun aan- en aftreden vaak afhankelijk is van politieke factoren en zij soms hun ambt bekleden als nevenfunctie, maar ook omdat geen gezagsverhouding bestaat met de organisatie. Politieke ambtsdragers hebben dan ook een bijzondere rechtspositie. Voor ieder politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen. Een juiste toepassing is veelal specialistenwerk.

Wij kunnen u onder meer helpen met vragen over:

  • de Wet normering topinkomens: wat betekent deze wet bijvoorbeeld voor uw organisatie? Hoe zit het met  overgangsrecht en ontslagregelingen?
  • de rechtspositie van politieke ambtsdragers: aan welke integriteitseisen moeten zij bijvoorbeeld voldoen?
  • de rechtspositie van de burgemeester en de rechtspositie van wethouders: bestaat recht op deze vergoeding? Hoe zit het met de onkostendeclaratie? Kan de bezoldiging worden gekort in verband met betaalde nevenwerkzaamheden? Hoe zit het bijvoorbeeld met de declaraties van een buiten-wethouder?
  • de rechtspositie van raadsleden en commissieleden: welke onkosten kunnen worden vergoed en wat is de toegestane vergoeding voor commissieleden?
  • de rechtspositie van de griffier: hoe neem ik als werkgeverscommissie een rechtspositioneel besluit? Wat is, ook politiek gezien, de beste strategie en aanpak? Hoe beoordeel ik het personeelsdossier?
  • de Appa-uitkering: hoe zit het bijvoorbeeld met het recht bijverdienregeling? Wat zijn uitkeringsrechten van een wethouder of burgemeester? Wat zijn de gevolgen voor de uitkering / het wachtgeld als een voormalig wethouder opnieuw wethouder wordt? Welke rechten en plichten gelden tijdens de voortgezette uitkering?

Advies en hulp bij vragen over WNT of politieke ambtsdragers

Vijverberg is dé expert als het gaat om vragen over rechtspositievraagstukken, ook als het gaat om politieke ambtsdragers of griffiers en de uitleg of toepassing van WNT-regelgeving. Bel ons voor advies of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies over korting op bezoldiging i.v.m betaalde nevenwerkzaamheden wethouder

Advies over korting op bezoldiging i.v.m betaalde nevenwerkzaamheden wethouder

Een net aangetreden wethouder stelt de vraag of, en hoe korting op zijn bezoldiging in verband met betaalde nevenwerkzaamheden kan worden voorkomen. Een jurist van Vijverberg brengt op verzoek van het college de regels en…
Appa-uitkering en voortgezette uitkering wegens invaliditeit

Appa-uitkering en voortgezette uitkering wegens invaliditeit

Een voormalig wethouder heeft een APPA-uitkering en ontvangt nu een voortgezette uitkering wegens invaliditeit. De gemeente wil graag weten aan welke rechten en verplichtingen de wethouder moet voldoen en welke verplichtingen nog op de gemeente…
Berekening uitkeringsrechten wethouder

Berekening uitkeringsrechten wethouder

Op verzoek van een gemeente berekent Vijverberg de uitkeringsrechten van een wethouder die heeft aangekondigd zijn functie neer te zullen leggen. Daarbij wordt zijn politieke loopbaan in aanmerking genomen en zoekt Vijverberg uit welke politieke…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media