Subsidierecht

Subsidie is een instrument om beleidsdoelen te bereiken. Een effectieve inzet van subsidies vereist in eerste instantie een goed op het beleid afgestemde subsidieverordening of -regeling. Maar dan nog zullen zich bij het verstrekken van subsidies regelmatig lastige situaties voordoen die om een adequate oplossing vragen. Onjuiste beslissingen rondom subsidies brengen immers ook financiële risico’s met zich mee.

 • Hoe richten we ons subsidieproces in: kiezen we voor een tenderprocedure, afhandeling op volgorde van binnenkomst of een ‘reguliere’ afhandeling?
 • Wanneer is het verstandig een subsidieplafond in te stellen en moet dat in de subsidieverordening of -regeling worden opgenomen?
 • Kunnen we een subsidieaanvraag weigeren wanneer we geen vertrouwen hebben in de werkwijze van de organisatie die de subsidie aanvraagt?
 • Welke beoordelingscriteria kunnen we hanteren bij een tendersubsidie?
 • Is het mogelijk onze subsidieontvangers te verplichten geen salarissen boven de WNT-norm te betalen? Welke andere (niet-doelgebonden) verplichtingen kunnen we opleggen?
 • Het subsidiëren van activiteiten en afrekenen op prestaties, hoe regelen we dat?
 • De subsidieontvanger heeft een deel van de activiteiten niet uitgevoerd en we willen de subsidie lager vaststellen. Hoe bepalen we het subsidiebedrag?
 • Kan een subsidie die direct en voorafgaand aan de activiteiten is vastgesteld, ingetrokken worden als uit de steekproefsgewijze controle blijkt dat de activiteiten niet zijn uitgevoerd?
 • Wat is een redelijke termijn bij het beëindigen van subsidierelaties?
 • De activiteiten blijven achter bij wat we hebben afgesproken: bevriezen we de voorschotten, wijzigen we de subsidieverlening of wachten we tot het moment van vaststellen?
 • Kunnen we kiezen voor subsidie of inkoop? En welke rol spelen staatssteun en btw?

Advies en hulp bij subsidies

Het opstellen van een goede subsidieverordening of -regeling en het adequaat oplossen van lastige subsidiekwesties vereist uitgebreide kennis van het subsidierecht. De juristen van Vijverberg beschikken over deze kennis en over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het subsidierecht. Of het nu gaat om het opstellen van een subsidieverordening of over een lagere vaststelling, onze juristen kunnen u adviseren en helpen bij het opstellen van de regels en het afhandelen van lastige kwesties. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Subsidierecht (basiscursus)

Hoe zorg ik voor een goede subsidieverleningsbeschikking, zodat daar later geen discussie over ontstaat? Kan een subsidieaanvraag worden afgewezen wanneer er geen subsidieregeling is vastgesteld…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Tendersubsidie: gelijke kansen voor bibliotheken

Tendersubsidie: gelijke kansen voor bibliotheken

De gemeente Roerdalen wil een tenderprocedure volgen voor het selecteren van de bibliotheek die voor een periode van vier jaar de subsidie bibliotheekwerk zal ontvangen. Vijverberg wordt ingeschakeld voor het opstellen van en meedenken over…
Beschermd wonen

Advies over wijzigen subsidieregels in verband met WMO 2015

Een centrumgemeente verstrekt subsidies aan kwetsbare burgers op grond van een subsidieverordening en beleidsregels. Vijverberg heeft deze regels voor de gemeente opgesteld. In verband met de komst van de Wmo 2015 en de overheveling van…
Juridisch advies overschrijden bezwarentermijn tegen subsidiebesluit

Juridisch advies overschrijden bezwarentermijn tegen subsidiebesluit

Een stichting dient een bezwaar in tegen een subsidiebesluit en krijgt te horen dat het buiten de bezwarentermijn is ingediend. Voordat het niet-ontvankelijk wordt verklaard, krijgt de stichting de gelegenheid te onderbouwen waarom de overschrijding…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media