Omgevingsrecht

Activiteiten van burgers, bedrijven en overheden kunnen invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Vraagstukken die in het omgevingsrecht spelen:

Advies en hulp omgevingsrecht

Om in de regelgeving je weg te vinden, is een kunst apart. In de fysieke leefomgeving zijn de belangen bovendien vaak tegenstrijdig. De wens van de één leidt gemakkelijk tot een bezwaar van de ander. Of het nu gaat om het begeleiden van gebiedsontwikkeling, het (vooraf) toetsen van bestemmingsplannen en vergunningen, het sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, planschade / nadeelcompensatie, handhaving en het voeren en begeleiden van (spoed)procedures: Vijverberg is u graag van dienst en beschikt over ervaren juristen met kennis van het omgevingsrecht.

Als adviseur en leverancier van (interim-)juristen weten wij van binnenuit welke voorwaarden (semi-)overheden stellen bij ruimtelijke beslissingen en hoe zij denken en opereren.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Omgevingswet: warming-up

Wat verandert er allemaal als de Omgevingswet in werking treedt? Wat zijn de doelen van de Omgevingswet? Wat betekent de wet voor overheden, hun taken…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Senior jurist grondzaken

Senior jurist grondzaken

Voor een gemeente in Zuid-Holland levert Vijverberg een interim-jurist grondzaken. De jurist is verantwoordelijk voor het strategisch inzetten van grondbeleidsinstrumenten en voor juridische aspecten van ruimtelijke- en bouwprojecten. Ook stelt de jurist (anterieure) overeenkomsten op…
Vijverberg levert ervaren omgevingsrechtjurist bezwaar en beroep

Vijverberg levert ervaren omgevingsrechtjurist bezwaar en beroep

In verband met een achterstand bij de behandeling van bezwaren en beroepen heeft de gemeente Barneveld behoefte aan de inzet van een tijdelijke jurist die van aanpakken weet. Vijverberg voorziet in deze behoefte met een…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media