Beleidsregels WNT

De beleidsregels WNT geven (nadere) uitleg aan de algemene regelgeving inzake de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector en bevatten daarnaast concrete toepassingsregels. De beleidsregels worden vrijwel jaarlijks gewijzigd en zijn te raadplegen via Overheid.nl.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

WNT-advies

WNT-advies

De WNT-specialist van Vijverberg beantwoordt binnen twee dagen met een duidelijke onderbouwing de vragen die bij een organisatie zijn opgekomen rondom de WNT. Met die duidelijkheid komen partijen vervolgens tot goede afspraken over het vertrek…
Overgangsrecht WNT

Overgangsrecht WNT

Een individuele regeling die in 2012 is gesloten met een topfunctionaris wordt door de accountant betiteld als een afspraak die onder de reikwijdte van de WNT valt. Het overgangsrecht van de WNT is weerbarstig omdat…
Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en Wet normering topinkomens

Een aan de overheid gelieerde organisatie wil met haar directeur een functiewisseling en vertrek op termijn afspreken. Hoewel met een topfunctionaris niet mag worden afgesproken dat het dienstverband op een later tijdstip eindigt dan het…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media