Feitenonderzoek

Een feitenonderzoek is aan te bevelen in iedere situatie waarin deugdelijke vaststelling van de feiten noodzakelijk is om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen. Denk aan een signaal over een integriteitsschending. Bij samenwerkingsproblemen in een team of verschil van inzicht over een probleemdossier kan een feitenonderzoek behulpzaam zijn om feiten van fictie te onderscheiden. Wie beschikte op welk moment over welke informatie. Bij ernstige voorvallen in de organisatie kan een feitenonderzoek het verloop van een gebeurtenis vastleggen, denk aan een (bijna) verdrinking in een zwembad. Een feitenonderzoek is al deze gevallen een probaat instrument om de feiten vast te stellen en kant-en-klaar te presenteren voor de opdrachtgever. U bent daarmee in staat om een afgewogen beslissing te nemen.

Hoe verloopt een feitenonderzoek?

Een eerste signaal over een integriteitsschending of onregelmatigheid in de organisatie kan voor onrust zorgen. Het is van belang dat de directie direct de juiste stappen neemt en niet overhaast conclusies trekt. Zorg ervoor dat op de kortst mogelijke termijn een eerste, oriënterend onderzoek wordt uitgevoerd. Aandachtspunten zijn: is het eerste signaal correct, moet er materiaal worden veilig gesteld, kan uitbreiding van de eventuele integriteitsschending worden voorkomen?

Een oriënterend onderzoek wordt in alle vertrouwelijkheid achter de schermen uitgevoerd. Blijkt slechts sprake van een gerucht dan wordt dat snel duidelijk. Een eerste verzameling van documenten, digitale bestanden en een correcte verslaglegging zijn in deze fase van groot belang. Uit het oriënterend onderzoek blijkt of het signaal een grond van waarheid heeft en vervolgacties nodig zijn.

Na het oriënterend onderzoek volgt een confrontatie met de hoofdpersoon of hoofdpersonen over de voorlopige bevindingen. Het confrontatiemoment moet zeer precies worden vastgelegd. Het is verstandig om de hoofdpersonen daarna een ordemaatregel op te leggen, zodat verder onderzoek ongestoord kan plaatsvinden. Denk ook aan het afsluiten van passwords, innemen van tags, veiligstellen van e-mail en andere ordemaatregelen.

Een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijke integriteitsschending omvat afhankelijk van de integriteitsschending onder meer het opnemen van verklaringen, het verzamelen van documenten, het doen van technisch onderzoek, het bestuderen van gegevens, ook op social media, en het bepalen of een geschreven of ongeschreven norm is overschreden. Ook het inzien van zakelijke e-mail kan daarbij behoren, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Een feitenonderzoek eindigt zodra alle feiten zijn vastgesteld en geverifieerd. Na het feitenonderzoek volgen eventuele vervolgacties. Moeten er interne maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen, moeten er maatregelen tegen de hoofdpersoon worden genomen en zo ja welke? De werkgever moet een maatregel ook in rechte met succes kunnen verdedigen; het verzamelde materiaal in het feitenonderzoek is dan van groot gewicht.

Een duidelijke vastlegging van feiten bevordert de goede afloop van een juridische procedure. Na onderzoek blijkt vaak veel meer feitenmateriaal beschikbaar dan tevoren werd gedacht. Hoe deugdelijker het dossier is samengesteld, hoe overtuigender het voor de rechter zal zijn.

Feitenonderzoek altijd zinvol

Soms meent de werkgever dat feiten die een ongeschiktheids- of een strafdossier kunnen onderbouwen niet aanwezig zijn. Wij kunnen voor u relevante stukken verzamelen, onderzoek uitvoeren en verklaringen opnemen en uitwerken. Dat geldt voor vermoedens van fraude, integriteitskwesties, declaratiegedrag, ongewenste relaties of andere onregelmatigheden. Een gedegen onderzoek kan een vage verdenking staven met feiten of juist ontkrachten.

Kies één deskundig bureau voor het gehele traject

Maak gebruik van een bureau dat ervaring heeft met het gehele traject: van het adviseren over de acties na het eerste signaal, het uitvoeren van het feitenonderzoek, het adviseren over vervolgmaatregelen of de strafmaat tot en met het bijstaan van de werkgever in juridische trajecten tot in hoogste instantie. Als opdrachtgever heeft u dan te maken met één deskundig bureau voor het gehele traject. Dus geen overdrachtsconflicten, geen verschillen van inzicht tussen de onderzoeker en procesvertegenwoordiger. Met deze integrale aanpak en een duidelijk stappenplan biedt Vijverberg een absolute meerwaarde. Onze ervaring met feitenonderzoeken strekt zich uit van gedragingen van bestuurders, topkader en leidinggevenden tot en met uitvoerend medewerkers.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Feitenonderzoek naar werksfeer en samenwerking

Feitenonderzoek naar werksfeer en samenwerking

De directeur van een onderwijsinstelling krijgt signalen van medewerkers over een onwenselijke werksfeer en stagnerende samenwerking binnen één van de docententeams. Het vermoeden bestaat dat dit wordt veroorzaakt door vier verschillende docenten. Vijverberg wordt ingeschakeld…
Feitenonderzoek niet-integer gedrag op social media

Feitenonderzoek niet-integer gedrag op social media

Een afdelingshoofd van een gemeente krijgt verontrustende berichten over het gedrag van een van de medewerkers op de werkplek. Er is ook sprake van het plaatsen van ongepaste foto’s en filmpjes op social media (twitter…
Onderzoek naar liefdesrelatie

Onderzoek naar liefdesrelatie

Een medewerkster meldt bij de werkgever dat haar getrouwde leidinggevende een intieme relatie met haar heeft en nu van haar af wil. De leidinggevende ontkent het bestaan van de relatie.Vijverberg hoort de betrokken personen en…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media