Disciplinaire maatregel voor ambtenaren

Een integriteitsschending heeft vaak grote impact op de organisatie en de collega’s. Voor overheidswerkgevers en ambtenaren ziet de procedure er als volgt uit.

Verantwoordingsprocedure
Na afronding van het feitenonderzoek informeert de werkgever de ambtenaar schriftelijk over de verdenking. De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Van dat verantwoordingsgesprek wordt een gedetailleerd proces-verbaal opgesteld.

Disciplinaire of andere maatregel
Na de verantwoordingsprocedure beslist de overheidswerkgever of de feiten voldoende vaststaan en welke maatregel hij wil nemen. Dat kan een algemene reprimande of een disciplinaire maatregel zijn. Afhankelijk van de ernst van het plichtsverzuim kan de werkgever een maatregel opleggen, variërend van een officiële waarschuwing tot ontslag.

Welke disciplinaire maatregel?
Een disciplinaire maatregel mag niet onevenredig zwaar zijn. Het is zaak – los van emotie – te komen tot een maatregel die de juridische toets kan doorstaan en de juiste maatregel is gelet op de geschonden norm of het beschadigd vertrouwen. Van niet sanctioneren of te licht sanctioneren kan een ongewenst signaal uitgaan. Strafontslag is voorbehouden voor de ernstigste integriteitsschendingen.  Wij adviseren u graag welke maatregel passend is.

Samenloop met strafrechtelijke aspecten
Afhankelijk van het plichtsverzuim kan een aangifte verplicht of gewenst zijn. Wij adviseren u uiteraard wat een separaat strafrechtelijk onderzoek betekent voor het interne onderzoek. Dat geldt ook voor een strafrechtelijk sepot in relatie tot uw eigen disciplinaire maatregel.

Zorgvuldige communicatie
Wij dragen zorg voor een heldere communicatie naar de ambtenaar en zo nodig naar externe partijen in overleg met uw communicatiemedewerker.

UWV- en uitkeringstraject
Komt het tot een juridische procedure dan staan wij u bij tot en met de hoogste instantie. Soms wordt de medewerker na strafontslag wegens ernstig verwijtbaar plichtsverzuim alsnog door UWV een werkloosheidsuitkering ten laste van de overheidswerkgever (eigenrisicodrager) toegekend. Ook in dat traject staan wij u desgewenst bij en maken wij bezwaar bij UWV.

Beslaglegging
Bestaat het plichtsverzuim uit diefstal of onrechtmatige verrijking, dan kan het wenselijk zijn onder de medewerker beslag te leggen om langs die weg de compensatie te verkrijgen. Ook hierin staan wij u desgewenst bij.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Feitenonderzoek niet-integer gedrag op social media

Feitenonderzoek niet-integer gedrag op social media

Een afdelingshoofd van een gemeente krijgt verontrustende berichten over het gedrag van een van de medewerkers op de werkplek. Er is ook sprake van het plaatsen van ongepaste foto’s en filmpjes op social media (twitter…
Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Een adviseur in het omgevingsrecht bij een gemeente blijkt in ernstige financiële problemen te zijn. Juist in een dergelijke functie, met contacten met projectontwikkelaars en aannemers, een punt van aandacht en aanspreken. Een specialist integriteit…
Dossier over plichtsverzuim met positieve uitspraak afgesloten

Dossier over plichtsverzuim met positieve uitspraak afgesloten

Een milieudienst schakelt de hulp van Vijverberg in vanwege een medewerker die ernstig plichtsverzuim heeft gepleegd. Vijverberg adviseert de milieudienst over onder andere de opbouw van het dossier, de strafmaat, het voornemen tot disciplinaire straf…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media