Vijverberg Advocaten & Adviseurs voor overheid, onderwijs, zorg en welzijn

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke rechtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een juridische procedure, cursus of opleiding.

Meer over Vijverberg

 

Vijverberg Advocaten en Adviseurs

Onze nieuwste publicatie

Publicatie | De billijke vergoeding: eisen aan de motivering


De billijke vergoeding: eisen aan de motiveringVoor het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding bestaat geen vaste rekenformule. Ook bieden het Burgerlijk Wetboek of de wetsgeschiedenis geen concrete handvatten hiervoor. Rechters hebben daardoor de ruimte alle bijzondere omstandigheden te betrekken bij de vaststelling van de omvang. De Hoge Raad heeft inmiddels in verschillende uitspraken aangegeven hoe rechters moeten omgaan met het vaststellen van de billijke vergoeding. In deze publicatie besteden wij aandacht aan deze uitspraken en lichten wij toe hoe partijen invloed kunnen hebben op de motivering van de rechter.

Naar de publicatie